Forbrugerombudsmanden har sammen med forbruger- og erhvervsorganisationerne udarbejdet et notat, der skaber klarhed om de nye regler for returnering af brugte varer. Netbutikkerne forventes at følge retningslinjerne. 

 

Notatet løser nogle af de spørgsmål og bekymringer, som særligt erhvervsorganisationerne har haft omkring de nye regler, der trådte i kraft den 13. juni. Og det slår fast, hvordan en eventuel forringelse af varens værdi fremover bør fastsættes.
Det forventes, at netbutikkerne følger retningslinjerne i notatet.

De nye regler i forbrugeraftaleloven giver forbrugerne mulighed for at fortryde et køb, selvom varen er brugt. For at det ikke skal kunne ske på bekostning af den erhvervsdrivende, har de erhvervsdrivende til gengæld fået mulighed for at fratrække en eventuel værdiforringelse, når købesummen skal betales tilbage til kunden.

Erhvervsorganisationerne har udtrykt bekymringer for, om reglerne vil medføre, at netbutikkerne lider store tab, fordi forbrugerne udnytter de nye regler til at returnere brugte varer.
På den baggrund indkaldte Forbrugerombudsmanden Forbrugerrådet Tænk og erhvervsorganisationerne til forhandlinger.

Notatet slår fast

  • At forbrugeren ikke skal betale for en værdiforringelse, hvis håndteringen af varen ikke ligger ud over, hvad man normalt har lov til i en forretning.
  • At forbrugeren har ret til at få det fulde beløb tilbage, hvis håndteringen af varen ligger ud over, hvad man normalt har lov til i en forretning, men varen stadig kan sælges som ny.
  • At forbrugeren skal betale for værdiforringelsen, hvis håndteringen af varen ligger ud over, hvad man normalt har lov til i en forretning, og hvis varens markedsværdi er forringet.
  • At værdiforringelsen som udgangspunkt kan fastsættes ud fra den pris, som erhvervsdrivende vil kunne afsætte varen til på detailsalg i den stand, den er ved tilbageleveringen. Er der ingen efterspørgsel efter varer i den pågældende stand, vil værdien kunne være ganske beskeden og i nogle tilfælde 0 kr.
  • At forbrugeren må åbne emballagen, hvis det er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, og hvis tilsvarende varer normalt er udstillet i en butik.

Hvis emballagen har betydning for muligheden for at sælge varen som ny, kan forbrugerens bortskaffelse eller ødelæggelse af emballagen betyde, at der kan ske fradrag for denne værdiforringelse.

De nye regler i forbrugeraftaleloven er en konsekvens af et nyt fælles EU-direktiv. Direktivet er også blevet implementeret i købeloven.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe siger:

”Erhvervsorganisationerne har rejst spørgsmål om, hvordan man beregner værdiforringelsen, når forbrugeren returnerer en vare, der har været brugt, og som derfor ikke kan sælges som ny. Som en del af det forebyggende arbejde har jeg opnået en fælles forståelse med organisationerne om, hvordan værdiforringelsen bør fastsættes.”

”Jeg er glad for, at vi er nået frem til en løsning, som både Forbrugerrådet Tænk og erhvervsorganisationerne bakker op om. Det vil forhåbentligt være med til at mindske antallet af klagesager.”

Læs notatet

I forhandlingerne har repræsentanter for følgende organisationer og virk-somheder deltaget: Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv, FDIH, Dansk Industri, Teleindustrien, Dansk Mode & Textil, og Coop.

For yderligere oplysninger:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på 41 71 50 98

Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre, 45 80 78 77