Den danske persondatalov bliver den 25. maj 2018 erstattet af den nye EU-persondataforordning. Derfor er det en god idé allerede nu at forberede sig på de nye regler, hvis man ikke allerede er i gang.

EU-persondataforordningen
Den danske persondatalov bortfalder den 25. maj 2018 og de nye regler i EU-persondataforordningen overtager ved behandling af personoplysninger. Enhver behandling af oplysninger om en identificeret person eller en person, der direkte eller indirekte er identificerbar, er omfattet af den nye forordning. Det gælder også oplysninger om egne medarbejdere. Det er altså både almindelige persondata som navn og adresse, samt personfølsomme personoplysninger som seksuel- og politiskoverbevisning, som er omfattet af den nye forordning.

Registreredes rettigheder
I EU-persondataforordningen har den registrerede, altså personen man har personoplysninger på, en række rettigheder. Artikel 15 ”Den registreredes indsigtsret” påpeger, at den registrerede har ret til at vide, om en vilkårlig virksomhed behandler persondata om vedkommende. Herunder hvad formålet med behandlingen er, er der tale om almindelige eller følsomme data, hvilke kilder er persondataen indsamlet fra og hvor længe vil persondataen blive opbevaret. Herudover har den registrerede ret til at blive slettet (artikel 17), hvis dette ønskes, og vedkommende har ret til dataportabilitet (artikel 20), hvilket vil sige, at den registrerede har ret til at bede om, at alt data omkring vedkommende skal overføres til en anden virksomhed.

På grund af de øgede rettigheder til den registrerede er det utrolig vigtigt, at virksomheder har styr på, præcist hvor de har deres data liggende, så de f.eks. kan slette alt data, de har om en person, hvis personen ønsker dette.

Kom i gang med forberedelsen
De nye regler er ikke meget anderledes end de nuværende, der er gældende i dansk ret, så hvis man allerede overholder disse, er man hjulpet godt på vej. Den største forskel i forordningen er straffene. I EU-persondataforordningen kan man blive straffet med bøder helt op til 20.000.000 Euro eller 4 % af sin årlige globale omsætning.

Derfor kan vi hos Brancheforeningen Danske Byggecentre ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at komme i gang med forberedelserne, hvis man ikke allerede er i gang.