Pressemeddelelse

Folketinget har d. 16. april vedtaget en lov om modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem. Loven skaber grundlag for en mere smidig klagesagsbehandling.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Niels C. Beier, siger:

– Det nye klagesystem lægger op til, at forbrugere og erhvervsdrivende i langt højere grad end tidligere søger at finde en fælles løsning på deres sag. Det giver en hurtigere og mere fleksibel behandling af klagesagerne.

Med den nye lov om en modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem bliver forbrugernes klageadgang udvidet med ca. 45 nye klageområder.

Loven betyder, at klagesager først skal igennem en mediationsfase, hvor forbrugeren og den erhvervsdrivende får hjælp til at finde en fælles løsning i sagen.

Hvis der ikke kan findes en mindelig løsning, kan forbrugeren vælge at bringe sagen videre til Forbrugerklagenævnet.

Loven træder i kraft den 1. oktober 2015, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ved at forberede den praktiske implementering af den.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Forbrugerklagenævnet.

For yderligere information kontakt presseafdelingen i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 4171 5098.