Det Realdania-støttede forskningscenter CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) afholdt tidligere i år den afsluttende konference. Her præsenterede man  samtidig en række af centrets væsentligste forskningsresultater fra de seks år, centeret har eksisteret.

Indeklimaforskerne i CISBO har siden 2009 publiceret over 50 videnskabelige artikler udgivet i flere end 30 internationale publikationer. Derudover er der leveret over 30 konferencebidrag verden over samt gennemført otte ph.d.-projekter. Du kan se mere om CISBOs forskning via dette link:

Fra CISBO’s forskningsresultater ved vi nu bl.a.: At partikler fra levende lys og mados minder om trafikforurening; at vi i høj grad selv skaber partikelforureningen i vores boliger; og at kemiske cocktaileffekter i indeklimaet kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko.

Leder af CISBO, professor Torben Sigsgaard, siger: Centeret har givet dansk indeklimaforsk-ning et internationalt løft, og resultaterne har inspireret til yderligere undersøgelser i ind og udland. Samtidig har etableringen af den fælles forskningsportefølje ført til, at der forhåbentlig er lagt grunden til et fortsat tværfagligt samarbejde af høj international klasse i mange år frem i tiden. Centrets samarbejder mellem sundhedsfaglige forskere og ingeniører har i sig selv været banebrydende. Det har bidraget til vigtig ny viden om, hvordan dårligt indeklimaet i vores boliger påvirker vores sundhed.

CISBO er afsæt for Realdanias fokus på indeklima

At CISBO lukker ned, betyder ikke, at Realdania neddrosler sine initiativer på indeklimaområdet. Tværtimod er indeklima i dag et centralt fokus for Realdanias strategiske arbejde gennem initiativet Det gode indeklima.

I forbindelse med afslutningskonferencen har CISBO og Realdania udgivet en publikation, der fortæller om centrets væsentligste resultater.

Kilde: Realdania

.