I 2014 startede 12.383 internationale studerende på en videregående uddannelse eller en ph.d. i Danmark. Det svarer til 11% af de 109.733 nye studerende i 2014. I forhold til 2013 er der tale om en stigning i tilgangen af internationale studerende på 5%.

Væksten kommer først og fremmest fra EU-landene. I perioden 2005 til 2010 blev antallet af internationale studerende fra EU mere end fordoblet. De seneste fire år, fra 2010 til 2014, har stigningen været på mere beskedne 43%. Dette gennemsnit dækker over nogle forskydninger i tilgangen, hvor de østeuropæiske lande ikke længere har den største vækst. Det er derimod Grækenland, Spanien og Portugal, som i den seneste 4-årsperiode samlet har haft en vækst på 145%. Til sammenligning har de østeuropæiske lande kun haft en mere behersket vækst på 50%.

Kandidatuddannelserne er de foretrukne
Andelen af internationale studerende er størst på ph.d.-uddannelserne, hvor de udgør 35%. Men det er kandidatuddannelserne, der trækker de fleste internationale studerende. 4.864 internationale studerende startede på en kandidatuddannelse, mens kun 1.263 startede på en bacheloruddannelse. Det udgør 19% af tilgangen på kandidatuddannelserne og 5% på bacheloruddannelserne.

De korte videregående uddannelser og professionsbachelorerne ligger side om side med en tilgang af internationale studerende på knap 2.700 studerende svarende til hhv. 12% og 8% af tilgangen på området.

De samfundsfaglige uddannelser er mest populære
De samfundsfaglige uddannelser har optaget 43% af de internationale studerende, og det er især de korte videregående uddannelser og kandidatuddannelserne, der foretrækkes her. De tekniske uddannelser har optaget 24%, og de er især optaget på professionsbachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser.

Kilde: Danmarks Statistik