Miljøstyrelsen fortsætter succesen og afsætter 1,5 mio. kr. til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få nye hverdagsgifte (biocider) på markedet – hverdagsgifte som er mindre skadelige for miljø og sundhed.

Det er dyrt for en virksomhed at lancere et nyt biocid-produkt. Før det må sælges, skal produktet godkendes efter EU-reglerne på området, som er meget grundige. Også selv om produktet – f.eks. et desinfektionsmiddel eller myggemiddel – bygger på et mindre miljøbelastende aktivstof som mælkesyre eller pebermynteolie, kan det koste op mod 100.000 kroner, før godkendelsen er på plads. Prisen favoriserer de største virksomheder, som har flest ressourcer til at bære omkostningerne. Men de små og mellemstore virksomheder er ofte dem, der har idéerne til produkter, som er mindre belastende for miljøet. Derfor lancerede Miljø- og fødevareministeren i 2016 en tilskudsordning, hvor små og mellemstore virksomheder kunne søge om økonomisk tilskud og vejledning til godkendelsesproceduren. Det var en succes. Miljøstyrelsen fik 4 interessante ansøgninger og støttede 3 virksomheder.

Læs mere om, hvordan den første støtterunde faldt ud her.

Biocidbranchen har vist stor interesse for ordningen, og nu har Miljøstyrelsen afsat yderligere 1,5 millioner kroner til en runde 2.

Der er forsat tale om en midlertidig tilskudsordning, idet Kemikalieindsatsen, hvorfra midlerne kommer, udløber i 2017.

Virksomhederne kan søge tilskud og få dækket op til 80 procent af deres udgifter til godkendelse af et produkt – og op til 100 % af udgifterne til godkendelse af et aktivstof.

Læs mere om kravene på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Yderligere information:

  • Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet, Steen Jensen, tlf. 9359 7071, e-mail: steje@mfvm.dk
  • Fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Vivi Johansen, tlf. 7254 4358, e-mail: vijoh@mst.dk

Fakta om biocider:

  • Biocidprodukter er for eksempel desinfektionsmidler og insektmidler, der indeholder aktive stoffer.
  • Et aktivstof er det stof, som virker bekæmpende. For eksempel er en myggespray et biocidprodukt og aktivstoffet er det stof i sprayen, der slår myggene ihjel.

Virksomheder kan få mere information om biocider på www.biocidinfo.dk og svar på konkrete henvendelser ved at kontakte Miljøstyrelsens på mst@mst.dk.

Fakta om støtteordningen:

  • Tilskudsordningen gentages som en midlertidig ordning. Tilsagn om tilskud vil derfor kun blive givet i 2017 (udbetalingen af tilskuddene kan ske de efterfølgende år). Ansøgningsfristen forventes at blive medio oktober 2017
  • Et af formålene med støtteordningen er at få udvidet EU-listen over mindre belastende biocidaktivstoffer (biocidforordningens bilag I).
  • Jo flere stoffer på biocidaktivstof-listen, desto flere valgmuligheder er der, når man vil producere og markedsføre mindre miljøbelastende biocider. En virksomhed, der har et nyt stof til listen over mindre belastende aktivstoffer, kan få tilskud på 100 procent af udgifterne.
  • Biocidforordningen fra 2012 sikrer, at de produkter, der kommer på markedet, ikke skader miljøet eller menneskers og dyrs sundhed, hvis de håndteres korrekt, men forordningen har samtidig gjort det dyrere at få godkendt et produkt, fordi kravene er skærpet.
  • Miljøstyrelsen vil fortsat informere om reglerne og vejlede virksomhederne, så de er forberedte på biocidforordningens betydning for dem. Informationen omfatter målrettet vejledning om, hvordan.

Kilde: Miljø- og Fødevarerministeriet