Der bruges årligt over 60 mia. kr. på at renovere landets bygninger. Ny rapport viser hvordan pengene bruges.

Teknologisk institut har for Energistyrelsen udarbejdet rapporten ”Hvilke renoveringsaktiviteter foretager byggevirksomheder”, som skaber et overblik over, hvordan renoveringsopgaver, der er foretaget af byggevirksomheder, er fordelt.

Undersøgelsen viser, at 43% af alle de renoveringer der foretages, potentielt har en energibesparende effekt. Undersøgelsen viser tillige, at klimaskærmen (herunder vinduer, døre og tag) er den bygningsdel, som virksomhederne angiver at have de største renoveringsomsætninger forbundet med (36,5%).

Kilde: Energistyrelsen