Brancheforeningen Danske Byggecentre er grundlæggende meget tilfreds med aftalen om Boligjobordningen. Og ser positivt på, at ordningen gøres mere grøn. Et minus er dog, at fradragsbeløbet til grønne renoveringer stadig er begrænset.

– Vi er grundlæggende rigtig glade for, at der er indgået et bredt forlig om forlængelse af BoligJobordningen. Vi har længe efterspurgt, at ordningen bliver genindført – og ideelt med et bredt flertal, så forbrugerne og branchen ved, hvad de har at forholde sig til flere år ud frem. Så vi kan næsten ikke bede om mere, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Godt med fokus på energirenovering
Danske Byggecentre stiller sig også positiv over for, at ordningen får et grønt sigte.

– Som branche vil vi gerne bidrage til at reducere landets energiforbrug, og vi har i lang tid sagt, at byggeriets potentiale i denne henseende ikke er blevet udnyttet fuldt ud. Så vi er meget tilfredse med, at ordningen nu får et grønnere sigte.

Ærgerligt at fradrag ikke matcher ambitionerne
Der er dog enkelte hår i suppen. Dels står de grønne ambitioner i aftalen ikke helt mål med virkelighedens priser. Godt nok er fradraget steget en smule. Men det batter ikke meget, hvis hr. og fru. Jensen skal have skiftet husets gamle vinduer til nye energiruder. Samtidig rummer fradraget en underlig uretfærdighed, der stiller enlige væsentligt dårligere end husstande med to indkomster, eftersom fradraget stadig er knyttet til den enkelte skatteyder – og ikke husstanden.

– I den ideelle verden matchede fradragsbeløbene de grønne ambitioner. Det er dyrt at energirenovere, og desværre afholder det en del fra at gøre boligen mindre ressourceforbrugende. Endelig er det selvfølgelig ærgerligt, at enlige stadig kun får halvdelen. De har jo ofte mindre luft i budgettet til energirenovering end familier med to indkomster. Når det er sagt, er vi selvfølgelig ovenud tilfredse med dagens aftale, siger Palle Thomsen.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk