I anledningen af at Danske Byggecentres formand – Poul Erik Grønfeldt – takker af efter 10 års arbejde for foreningen, afholder DB en reception på Hotel Nyborg Strand.

Poul Erik kom ind i DBs bestyrelse i 2008 og blev allerede året efter formand for foreningen. Det blev til 10 år i foreningen, hvor hans fornemmeste ønske var at opnå den bredest mulige repræsentation i bestyrelsen til gavn og glæde for medlemmer og branche. Og det har være til gavn og glæde for branchen. Med 85 % af branchens medlemmer repræsenteret i DBs bestyrelse i dag, har foreningen gennemgået en udvikling, hvor en modernisering af foreningens navn (fra TUN til Brancheforeningen Danske Byggecentre), et kontinuerligt arbejde med at forbedre branchens image og tiltrække ung, kompetent arbejdskraft og traditionen med til at sætte centrale debatter i gang på Folkemødet på Bornholm er nogle af højdepunkterne. Danske Byggecentre ønsker i den anledning at takke Poul Erik for det utrættelige arbejde for forening, medlemmer og branche.

Det vil derfor glæde Danske Byggecentre om medlemmer, samarbejdspartnere, venner og bekendte samt fæller af foreningen vil komme og sige pænt farvel og tak til Poul Erik for hans vedholdende virkelyst i foreningen, ved en reception

torsdag d. 1. februar 2018, kl. 13:00 – 16:00

på Hotel Nyborg Strand

 

På gensyn.