I andet kvartal af 2019 gennemførte Sikkerhedsstyrelsen en indsats, hvor 30 LED-armaturer blev taget ud til dokumentkontrol. Der var fejl i dokumentationen for 18 produkter. Det får nu styrelsen til at genopfriske reglerne for branchen.
Der er særlige krav til elprodukter i Danmark og EU. Reglerne er der for at beskytte forbrugerne mod farlige produkter.
Derfor er det vigtigt, at fabrikanter, importører og forhandlere kender reglerne og følger dem. Desværre tyder en indsats fra Sikkerhedsstyrelsen på, at det ikke altid er tilfældet.
Styrelsen udtog i andet kvartal af 2019 LED-armaturer til dokumentkontrol. I alt blev der valgt 30 produkter ud. For 18 produkters vedkommende var der ikke styr på dokumentationen.

Der var særligt tre problemer:
1. Virksomhederne kendte ikke deres forpligtelser
2. De manglede kendskab til kravene til EU-overensstemmelseserklæringer i forhold til elprodukter som LED-armaturer
3. Der fulgte ikke vejledninger og informationer på dansk med produktet

Kend dine pligter og hav styr på papirerne
Uanset hvilket produkt, man sælger, er det en god idé at sætte sig grundigt ind i reglerne for det. For LED-armaturers vedkommende hører de som minimum under EMC- og lavspændingsdirektiverne. Af direktiverne fremgår det, hvilken dokumentation man som fabrikant, importør eller distributør skal sikre, at der er for produktet, og hvilke forpligtelser virksomheden har.

Det gælder for alle elprodukter, at de skal CE-mærkes af fabrikanten på baggrund af en EU-overensstemmelseserklæring. I indsatsen med LED-armaturer forvekslede flere Certificate of Conformity med EU-overensstemmelseserklæringen.
Certificate of Conformity bliver typisk udstedt af et testhus i forbindelse med, at der bliver lavet en test og -rapport om produktet. Det kan ikke erstatte en EU-overensstemmelseserklæring, men fabrikanten kan henvise til certifikatet i forbindelse med erklæringen. Fabrikanten skal altid skrive under på en EU-overensstemmelseserklæring.
Forhandlere, importører og fabrikanter skal desuden sikre sig, at der altid medfølger dansk brugsvejledning og information, når produktet skal sælges i Danmark.

Få mere viden:

Fakta om indsatsen
Sikkerhedsstyrelsen udtog 30 produkter inden for kategorien LED-armaturer.
12 produkter var ok. 17 krævede, at fabrikanten eller importøren afhjalp en fejl – for eksempel manglende dansk brugsanvisning. Et produkt blev trukket tilbage.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen