Energistyrelsen har afsluttet sin seneste evaluering af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Generelt viser resultaterne tilfredshed med kvaliteten af Videncentrets tilbud, og mange giver udtryk for, at Videncentret gør en forskel for deres virksomhed eller organisations aktiviteter og valg af løsninger.

Læs mere her.

 

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger