150 små og mellemstore virksomheder får styrket deres digitale kompetencer med det nye, landsdækkende initiativ Digital vækstkultur i SMV’er.

Der er en tæt sammenhæng mellem virksomheders digitalisering og produktivitetsvækst, men mange små og mellemstore virksomheder halter alligevel fortsat bagefter den digitale udvikling. Derfor er der et stort potentiale i at forbedre virksomhedernes digitale kompetencer gennem en målrettet indsats for ledere og medarbejderne.

Det nye, landsdækkende initiativ Digital vækstkultur i SMV’er, der medfinansieres af midler fra EU’s Socialfond, skal være med til at realisere dette potentiale. Initiativet ligger i forlængelse af en række kompetenceforløb, der blev afviklet i regi af e-handelspartnerskabet.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Anders Hoffmann:
Det er helt afgørende, at vi hjælper vores små og mellemstore virksomheder med på den digitale bølge, så de kan konkurrere på det internationale marked. Med investeringen fra EU’s Socialfond giver vi virksomhederne et nødvendigt kompetenceløft, så de kan udvikle deres virksomhed gennem digitale løsninger, fx ved bedre brug af e-handel.

Erhvervsakademi Lillebælt er lead partner i Digital vækstkultur i SMV’er, som Erhvervsstyrelsen har vurderet som det bedste projekt i en åben ansøgningsrunde. Der etableres et træningsforløb for 150 virksomheder, som vil blive rekrutteret på tværs af landet og brancher.

Udviklingschef ved Erhvervsakademi Lillebælt, Jan Lund:
Vi glæder os over, at vores projekt er blevet udvalgt, og vi ser frem til sammen med andre erhvervsakademier og øvrige partnere at gøre en forskel for virksomhederne og deres medarbejdere, så de bliver bedre rustet til den digitale omstilling.

 

Fakta om Digital vækstkultur i SMV’er

 • Bag Digital vækstkultur i SMV’er står: Erhvervsakademi Lillebælt (lead partner), erhvervsakademier, Professionshøjskolen UCN, innovationsnetværk og erhvervsorganisationer.
 • Projektet løber indtil udgangen af august 2019.
 • Budget: 20 mio. kr. heraf ca. 10 mio. kr. fra EU’s Socialfond. Resten af midlerne kommer fra projektet selv.

Primære aktiviteter

 • Kompetenceudvikling via afdækning af virksomhedernes identificerede kompetencebehov inden for digitalisering ved hjælp af NBI-måling. Aktiviteten skal munde ud i digitale udviklingsplaner.
 • Målrettede og individuelt tilpassede rådgivnings- og kompetenceforløb med fokus på digitalisering, e-handel og online tilstedeværelse organiseret i virksomhedsnetværk.
 • Etablering af netværk mellem SMV’er til sparring, videndeling og videreudvikling af kompetencer.

Forventede resultater

 • 150 virksomheder forventes at deltage i et kompetenceudviklingsforløb.
 • 405 deltagere har fået forøget deres kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen.
 • 45 jobs skabt i de deltagende virksomheder som følge af de gennemførte aktiviteter målt to år efter projektets afslutning.

Fakta om EU’s strukturfonde

 • EU’s Regionalfond, Socialfond og danske partnere investerer årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
 • Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i innovation, grøn omstilling, uddannelse og iværksætteri.
 • Ca. 7,5 pct. af strukturfondsmidlerne er afsat til en national pulje, der udmøntes centralt. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx vækstplanerne og regeringsstrategier vil kunne støttes. Puljens midler udmøntes inden for de rammer, som fremgår af strukturfondsprogrammerne.

Kontakt

 • Udviklingschef Jan Lund, Erhvervsakademi Lillebælt: jlu@eal.dk og telefon 2092 5911
 • Kirsten H. Kasch, Videnscenter i E-handel ved Erhvervsakademi Lillebælt: kika@eal.dk og telefon 6120 9060
 • Kommunikationsmedarbejder Rikke Thøfner Angel, Erhvervsstyrelsen: rikang@erst.dk og telefon 3529 1789

 

Kilde: Erhvervsstyrelsen