Danske Byggecentre inviterer til Kemiens Dag 2017 i samarbejde Miljø- og Fødevarestyrelsen samt en række erhvervsorganisationer. Arrangementet forgår i Industriens Hus, 28. november 2017, kl. 9.00 til kl. 16.30.

Kemiens Dag sætter fokus på den fremtidige europæiske kemikalieregulering og på betydningen for virksomheder, myndigheder, NGO’ere, forbrugere og alle andre aktører på området.

Som virksomhed får man et kig ind i fremtiden og hører, hvilke europæiske og internationale initiativer der er på vej. Hvad skal virksomhederne forberede sig på? Hvor vil der være udfordringer? Hvilke muligheder har virksomhederne for at påvirke nye initiativer og eventuel ny lovgivning?

Som myndighed får man viden om, hvilke udfordringer der skal håndteres, så man sikrer den rette balance mellem fornuftige rammer for virksomhederne på den ene side og beskyttelsen af forbrugere, arbejdstagere og miljø på den anden side. Som forbruger hører man, hvordan beskyttelsen af miljø og sundhed vil udvikle sig.

På konferencen kommer vi godt rundt i de forskellige hjørner af kemikaliereguleringen:

 • REFIT-programmet og REACH-review – REACH- og CLP-forordningerne sætter de generelle rammer for kemikaliereguleringen, og i 2017 forventes Europa Kommissionen at færdiggøre sin gennemgang af hele den europæiske kemikalielovgivning – REFIT-programmet og REACH-review. Hvad viser denne gennemgang? Hvilke initiativer kommer i kølvandet på gennemgangen?
 • Godkendelsesordningen under REACH – Hvordan sikrer vi den rette balance mellem et højt beskyttelsesniveau, arbejdsmiljølovgivning og samme krav til virksomheder i alle EU-lande? Hvordan sikres det, at kravene til virksomhederne ikke er for komplicerede?
 • Kemikalier under den cirkulære økonomi – Hvad viser Kommissionens analyse af sammenhængen mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivning? Hvordan skal lovgivningen fremover sikre, at virksomheder kan genanvende materialer uden risiko for problematiske kemikalier.
 • Kommissionens strategi for et non-toxic environment – Hvad vil være de vigtigste initiativer for miljø og sundhed? Hvilken regulering er på vej, når det gælder hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter? Hvad vil være de vigtigste initiativer, der påvirker virksomhedernes forretninger.
 • De globale udfordringer – Hvordan får vi hævet de globale standarder til gavn for europæiske virksomheders konkurrenceevne i forhold til import af produkter fra lande uden for EU og i forhold til e-handel? Hvordan skal import og nethandel kontrolleres i fremtiden? Vil andre lande og regioner få REACH-inspireret regulering? Hvad vil nye handelsaftaler kunne betyde for kemikaliereguleringen?

I Danmark udvikles i år en ny ”Fælles Kemiindsats 2018-2021”, der skal afløse den nuværende Kemikalieindsats og de dele af Fødevareforlig 3, som omhandler kemikalier. Den nye Fælles Kemiindsats vil således sætte rammerne for danske initiativer i de kommende år – herunder de danske bidrag til både EU-arbejdet og det globale kemikaliearbejde.

På Kemiens Dag vil du møde danske og europæiske aktører, der giver deres bud på, hvad der skal og bør ske med den europæiske kemikalieregulering.

Kemiens Dag giver deltagerne en indsigt, så de ved, hvad der – måske – vil komme af regulering. Samtidig giver Kemiens Dag mulighed for at råbe op til myndigheder og organisationer, som arbejder med de kommende års regulering.

Fra kl. 9.00 og frem til frokost vil programmet foregå på engelsk.

Du kan tilmelde dig her.

Det koster 1.950 kr. ekskl. moms at deltage. Tilmeldingsfrist fredag den 18. november 2017 kl. 15.00. Følg med på @KemiensDag og #KemiensDag

PROGRAM

 • 8.30 – 9.00 Ankomst og let morgenmad
 • 9.00 – 9.20 Velkomst
  – Karin Klitgaard, miljøchef, DI
  – Henrik Søren Larsen, kontorchef, Kemikalier, Miljøstyrelsen
 • 9.20 – 10.05 De nye initiativer fra EU
  – Bjørn Hansen, Head of the Chemicals Unit, DG Environment at the European Commission
  Bjørn Hansen præsenterer de nyeste initiativer fra EU. Vi hører om de aktuelle initiativer, og han løfter sløret for, hvad der er på vej. Der vil blandt andet være fokus på REFITprogrammet, REACH-review, cirkulær økonomi, strategi for et non-toxic environment og Kommissionens initiativer i relation til kemikalier og arbejdsmiljø.
 • 10.05 – 10.30 Pause
 • 10.30 – 11.45 Godt og skidt ved den fremtidige europæiske kemikalieregulering
  – Perspektiver fra de europæiske erhvervs- og miljøorganisationer.
  Hvad bør der ske med kemikaliereguleringen – og hvad indebærer de forskellige initiativer fra EU?

  • Oplæg med:

Marco Mensink, Director General, CEFIC, European Chemical Industry
Richard Webb, Chair Product Policy, EuroCommerce & Product Risk and
Regulation Manager, Tesco PLC
Pieter Depous, EU Policy Director, The European Environmental Bureau

 • 11.45 – 12.45 Paneldebat med de fire oplægsholdere
  • Debat med:

Bjørn Hansen, Head of the Chemicals Unit, DG Environment at the European Commission
Marco Mensink, Director General, CEFIC, European Chemical Industry
Richard Webb, Chair Product Policy, EuroCommerce & Product Risk and Regulation Manager, Tesco PLC
Pieter Depous, EU Policy Director, The European Environmental Bureau

 • 12.45 – 13.35 Frokost
 • 13.35 – 15.00 Debat: Beskyttelsen af miljøet, forbrugerne og arbejdstagerne i EU
  Vil de kommende initiativer sikre en fornuftig beskyttelse af miljøet, forbrugerne og arbejdstagerne i EU? Vil reglerne være til at implementere i virksomhederne? Vil reglerne være til at håndhæve for myndighederne?

  • Oplæg og debat med:

Dorthe Christensen, miljøchef, Dana Lim
Ina Andreasen, Nordic Head of Regulatory Affairs PC, HH & External Relations,
Reckitt Benckiser Danmark
Malene Teller Blume, kvalitetschef, COOP
Henrik Søren Larsen, kontorchef, Kemikalier, Miljøstyrelsen

 • 15.00 – 15.20 Pause
 • 15.20 – 16.25 Debat: EU og håndteringen af import og nethandel
  Mange produkter med problematiske kemikalier kommer til EU via virksomhedernesimport og forbrugernes nethandel. Det er et særligt tema, der både udfordrer beskyttelsen af forbrugerne og de europæiske virksomheder. Hvad er udfordringerne i dag, og hvordan forventes de at udvikle sig de kommende år? Hvordan er erfaringerne med den nuværende regulering, og hvad bør gøres i fremtiden?

  • Oplæg og debat med:

Inger Bergmann, kontorchef, Kemikalieinspektionen, Miljøstyrelsen
Mona Skovly, Chemical Restrictions Coordinator, DK Company

 • 16.25 – 16.30 Afrunding
 • 16.30 – 17.00 Tak for i dag og et glas vin
  Der bydes på et glas vin/øl/vand