Der findes i dag ikke en samlet skovpolitik i EU. Skovpolitik er et nationalt anliggende, men flere og flere politikområder griber ind over skovbrugsområdet, og der stilles stadigt større krav og forventninger til, hvad skovene skal kunne levere. Det er f.eks. krav og ønsker med hensyn til klimapolitik, energipolitik, biodiversitetskonventioner, krav til ressourceeffektivitet og til udvikling af en grøn økonomi.

Fælles principper
Alle disse ting skal en ny samlet EU skovstrategi nu samle op på med fælles principper for et bæredygtigt skovbrug og vejledning for forskellige brancher som bruger træ og træfibre som råvare. Formålet er at varetage skovenes mange forskellige værdier og ressourcer på bedste måde uden at skade økosystemerne.

Danske brancheforeninger bakker op
Presset på skovene vokser, og derfor er det vigtigere end nogensinde at EU bidrager med et helhedsgreb på skovbrugsområdet. Dansk Skovforening hilser derfor strategien velkommen som et værn imod tidligere tiders såkaldte ”hovsa-politik”, fordi EU-lovgivningen på andre områder, f.eks. love om landbrug, handel og konkurrence, kan have en utilsigtet og nogle gange selvmodsigende indflydelse på skovområdet. Også Dansk Træforening hilser skovstrategien velkommen.

– Det er særdeles positivt at skovstrategien ser på hele træets værdikæde fra skoven til de ledsagende industrier der forarbejder træet til produkter, skriver foreningen i en meddelelse.

Strategiens indhold
Fundamentet for strategien er bæredygtig skovdrift, og strategien anerkender skovbrugets og træindustriens store betydning for overgangen til en grøn samfundsøkonomi. Strategien understreger bl.a. behovet for at:

  • styrke erhvervets konkurrenceevne
  • øge ressourceeffektiviteteten
  • anvende skovens råvarer der hvor de giver maximal værditilvækst
  • anvende træets fibre så mange gange som overhovedet muligt inden de anvendes til bioenergi (cascade princippet).

Strategien bliver nu drøftet i EU-Parlamentet og Rådet.

Hele strategien kan downloades her

Kilde: Træ Er Miljø, www.trae.dk