EU-Kommissionen har godkendt Mastercards køb af dele af Nets. Godkendelsen sker på betingelse af, at Nets’ infrastruktur til konto-til-kontobetalinger licenseres til en tredjepart, som dermed får bedre muligheder for at konkurrere i fremtidige udbud på markedet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oversendt sagen og bistået EU-Kommissionen i den.

MasterCard/Europa U.K. Limited’s køb af dele af Nets er blevet godkendt af EU-kommissionen. Godkendelsen er givet, efter at Mastercard har givet tilsagn, der fjerner de konkurrencemæssige betænkeligheder, som EU-kommissionen har fundet ved fusionen.

Fusionen var oprindeligt anmeldt i Danmark, men blev oversendt til behandling i EU-kommissionen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som efter en række indledende undersøgelser vurderede, at fusionen ville kunne påvirke markeder og samhandlen mellem EU-lande.

EU-Kommissionens undersøgelser viste – ligesom de indledende danske undersøgelser indikerede – at fusionen ville kunne hæmme konkurrencen inden for konto-til-konto-infrastrukturtjenester. Tilsagnet om at licensere Nets’ infrastruktur til en tredjepart betyder, at der også fremover vil være konkurrence ved udbud af konto-til-konto-infrastrukturtjenester.

Fusionen indebærer herudover, at MasterCard/Europa U.K. Limited’s overtager blandt andet Betalingsservice i Danmark.

Læs om Mastercard/Nets-fusion her.

Hør podcast: Fusioner. Chef for fusionsenheden i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Søren Bo Rasmussen, fortæller om fusionskontrol her.

Se oversigt over de fusionssager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i øjeblikket behandler her.

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen