På et ekstraordinært og hasteindkaldt rådsmøde i Bruxelles har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt sammen med EU’s miljø- og klimaministre besluttet at ratificere den globale klimaaftale, som blev indgået ved klimatopmødet COP21 i Paris sidste år. Dermed tager EU et hidtil uset skridt på klimaområdet ved at tilslutte sig, før hvert enkelt medlemsland har ratificeret aftalen. Når Folketinget åbner, fremsætter regeringen et forslag om, at Danmark skal ratificere klimaaftalen hurtigst muligt.

Siden klimaaftalen blev indgået ved COP21 i Paris sidste år, har der vist sig at være et overraskende stort og meget glædeligt politisk momentum for at ratificere aftalen. Afgørende lande og store CO2-udledere som USA og Kina har ratificeret aftalen, ligesom en lang række andre lande også har ratificeret. Aftalen er derfor tæt på at kunne træde i kraft. Det sker, når mindst 55 lande, der dækker 55 pct. af verdens CO2-udledninger, har ratificeret aftalen. Det mål er tæt på at være opfyldt.

Det var et historisk øjeblik i Bruxelles i dag. EU viser handling og skubber på det globale momentum for at få klimaaftalen til at træde i kraft hurtigst muligt. Det er enormt glædeligt, at det er gået så hurtigt, og derfor er jeg meget tilfreds med, at EU hastebehandler denne vigtige sag og viser lederskab. Det er nu realistisk at håbe på, at klimaftalen træder i kraft allerede i år, og dermed går startskuddet til global grøn omstilling for alvor, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

På nuværende tidspunkt har 61 parter, dækkende næsten 48 pct. af de globale udledninger ratificeret aftalen. Indtil videre har fem EU-lande færdiggjort deres nationale ratifikationsproces. Det er Frankrig, Ungarn, Østrig, Slovakiet og Tyskland. Dermed er Danmark med i front, når regeringen ved Folketingets åbning fremsætter forslag om at ratificere aftalen.

Det store momentum i ratifikationerne betyder, at Parisaftalen efter alt at dømme kan træde i kraft ved COP22 i Marrakesh, Marokko den 7.-18. november 2016.

Se mere på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets website

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet