Pressemeddelelse

Brancheforeningen Danske Byggecentre er i første omgang meget tilfreds med, at regeringen ser ud til at have fokus på at gøre det nemmere at bygge i hele Danmark. Særligt forslagene om at smidiggøre byggesagsprocessen, liberalisere planloven og generelt gøre reguleringen af virksomhederne mere smidig vækker begejstring.

At regeringen nu vil gøre op med den meget bureaukratiske og ofte langsommelige byggesagsbehandling, er en kæmpe gevinst for specielt små og mellemstore entreprenører og håndværkere, fordi sagsbehandlingen ofte er langsommelig og omkostningstung. Derudover varerier sagsbehandlingen fra kommune til kommune. Det har ofte medført, at byggeprojekter er blevet unødigt forsinket eller endda aflyst. Det samme gælder for regeringens fokus på mindre erhvervsregulering.

– Vi er rigtig glade for, at regeringen nu vil gøre op med dette bureaukratiske monster. For mere end 70% af vores medlemmers omsætning kommer fra professionelle, og mange af dem er små eller mellemstore håndværkervirksomheder. Og det vi hører, blandt vores medlemmer er, at en masse projekter enten bliver forsinket eller aflyst, fordi kommunens byggesagsbehandling er langsommelig og alt for bureaukratisk. Selv når der er tale om relativt simple projekter, siger adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Sammen med regeringens udflytning er intentionerne om at liberalisere planloven et stort skridt mod et mere balanceret Danmark.

– Planloven lægger mange unødige forhindringer i vejen for selv almindelige forbedringer af boliger i yderområderne. Udover at skabe en masse unødigt besvær er den slags forhindringer jo også med til at gøre det sværere for kommunerne at udnytte eksempelvis gode naturområder til at tiltrække tilflyttere og virksomheder. Endda at udnytte naturlige fordele til at fastholde sine borgere. Vi håber og tror på, at det også vil være med til at sætte gang i byggeriet i disse områder, siger Palle Thomsen.

Yderligere information
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk