Pressemeddelelse

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået en aftale om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer. Her er en oversigt over skattetiltagene.

Nedenfor har vi samlet en række faktaark, der beskriver erhvervs- og iværksætteraftalens initiativer på Skatteministeriets område.

Det drejer sig blandt om afskaffelse og lempelse af en række afgifter og afgiftssatser, en aktiesparekonto og en ramme til styrkelse af deleøkonomien i Danmark.

Se alle skatteinitiativerne her:

Aktiesparekonto

Investorfradrag

Medarbejderaktier

Investeringsinstitutter

Grænsehandelspakke og punktafgiftssanering

Lempelse af elvarmeafgift

Ramme til deleøkonomiske aktiviteter

Fradrag for forskning og udvikling

Turisme- og landdistriktspakke

Det Blå Danmark