Det er vigtigt, du ved om det produkt, som du markedsfører, er et biocid – derfor skal du kende reglerne på området.

Biocider bruges til at beskytte mennesker, dyr, vand, overflader, materialer og produkter for bakterier, svampe, alger og skadedyr. De kan også være en del af mange andre type produkter.

Biocider er produkter, der giver en kemisk beskyttelse mod skadedyr, bakterier, alger, svampe eller andre uønskede organismer, som kan gøre skade. Biocider dræber, afskrækker eller tiltrækker disse organismer.

Biocider kaldes for hverdagsgifte, da disse oftest bruges i produkter, som vi bruger i vores hverdag både hjemme og på arbejdet. De findes også ofte i industrien. De bruges bl.a. til at forbygge råd, lugt og fysiske skader på et produkt. De kan også bruges til at forlænge et produkts holdbarhed og til at begrænse spredningen af baktier.

Biocidregler og biocidprodukter
Lovgivningen for EU’s biocidforordning trådte i kraft i 2013, men i takt med at de kemiske stoffer bliver vurderet, ændres vilkårene for biocidprodukter løbende. Det er derfor vigtigt, at man holder sig opdateret således at de produkter, som du sælger, er lovlige.

Overordnet omfatter biocidforordningen tre typer produkter:

  • Biocidprodukter
    Det er bl.a. produkter til desinfektion af alle typer materialer og udstyr, konservering af materialer og produkter, bekæmpelse af små og store skadedyr, afskrækning eller tiltrækning af skadedyr, træbeskyttelse. Dvs. det er produkter, der har som primært formål at beskytte mennesker, dyr, vand, overflader, materialer eller produkter ved hjælp af kemiske stoffer, der dræber, afskrækker eller tiltrækker f.eks. alger, svamp eller skadedyr.
  • Biocidbehandlede artikler
    Det er f.eks. maling, lak, tøj, fodtøj, tæpper, badeforhæng, som er behandlet med kemiske stoffer for at opnå en beskyttende virkning imod lugt, skader, forrådnelse som følge af mug, svamp osv. Den beskyttende virkning er her sekundær i forhold til produkternes egentlige formål – når beskyttelsen er produktets primære formål, er der tale om et biocidprodukt.
  • Aktivstoffer
    Aktivstoffer er f.eks. jod, ethanol, klor, brintoverilte, kobber. Aktivstoffer bruges af producenter, der fremstiller biocidprodukter eller behandlede artikler. Dvs. Koncentrerede ingredienser, der bruges i biocidprodukter og biocid-behandlede artikler for at gøre produkterne modstandsdygtige mod levende skadegørere.

 

Læs mere på www.biocidinfo.dk.

 

Kilde: Miljøstyrelsen