Hos Danske Byggecentre er vi skuffede over regeringens energiudspil uden nogle ambitioner forenergibesparelser i bygninger.

Målene i regeringen energiudspil er, at mindst 50 procent af al energi skal være baseret på vedvarende energi i 2030, og at energien skal blive billigere igennem en sænkelse af energiafgiften. De overordnede mål er isoleret set positive, men hos Danske Byggecentre er vi skuffede over, at regeringen ikke har valgt at fokusere på energibesparelser i bygninger.

Bygninger udgør størstedelen af det danske energiforbrug
40 procent af al den energi vi bruger i Danmark, bliver brugt i vores bygninger. Derfor virker det decideret uambitiøst, når regeringen ikke medregner energibesparelser i bygninger, som et middel for at nå målet om at mindst halvdelen af Danmarks energiforbrug skal være baseret på vedvarende energi i 2030, og det overordnede politiske mål om at være fri for fossile brændstoffer i 2050.

– Der er tradition for brede forlig på energiområdet, og vi håber derfor at partierne udenfor regeringen, der skal ligge stemmer til den nye aftale, vil sikre at energibesparelser i bygninger får en større plads i den endelige aftale, siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk