Energisektoren er en livsnerve i det moderne samfund, så cybersikkerheden skal være i top. Det skal en række nye tiltag hjælpe med.

De seneste år er der set et forøget antal cyberangreb på kritisk infrastruktur, og Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet vurderede i september 2018, at cybertruslerne mod de danske energisektorer er tiltagende. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) præsenterede den 7. januar 2019 en cyber- og informationssikkerhedsstrategi, der skal styrke energisektorernes værn mod cyberangreb. Strategien er udarbejdet i tæt samarbejde med energibranchen og bygger ovenpå det store arbejde, der allerede er gjort for at sikre en høj cyber- og informationssikkerhed i sektorerne.

– I en stadig mere digital tid er det vigtigt, at vi er bevidste om truslerne mod os. Energisektorerne er en af hjørnestenene i vores moderne samfund, og det er vigtigt, at sektorerne har det bedst mulige værn mod cyberangreb, siger Lars Chr. Lilleholt.

Den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi kommer som led i regeringens bredere initiativ for styrket cybersikkerhed i de samfundskritiske sektorer, som også omfatter sundheds-, finans-, tele-, transport-, og søfartsområderne.

Der gennemføres 10 konkrete initiativer, der har fokus på at styrke samarbejde, kompetencer og procedurer i sektorerne. Blandt andet skal muligheden undersøges for at etablere en sektorspecifik IT-sikkerhedstjeneste, som i forskelligt omfang vil kunne samle kompetencerne inden for informations- og cybersikkerhed samt rådgive branchen og myndigheder.

– Vi har brug for digitaliseringen, men vi skal ikke være blinde for udfordringerne, som kan komme med den. Derfor er jeg rigtig glad for det store arbejde, som er lagt i den nye strategi, og jeg håber, den kan skabe rammerne for, at vores grønne og stabile energisystem bliver endnu mere sikkert, siger Lars Chr. Lilleholt.

FAKTA:

  • Cyber- og informationssikkerhedsstrategien for energisektorerne er udarbejdet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i samarbejde med interessenter fra de danske energisektorer.
  • Den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi kommer som led i regeringens bredere initiativ for styrket cybersikkerhed i de samfundskritiske sektorer, som også omfatter sundheds-, finans-, tele-, transport- og søfartsområderne.
  • Center for Cybersikkerhed under Forsvarsministeriet vurderede i september 2018, at cybertruslen mod energisektoren er stigende, og at truslen fra cyberspionage og -kriminalitet er størst.
  • Initiativerne vil videreudvikle og styrke cybersikkerheden i sektorerne både proaktivt og reaktivt. Dette gøres ved at bl.a. styrke samarbejdet, højne kompetencerne og være aktiv internationalt med klare processer for cyberberedskabet i energisektorerne.

 

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet