Energigranskning giver bedre byggeri. I tre cases beskriver Videncenter for energibesparelser i bygninger, hvordan fokus på energi gennem hele bygge- eller renoveringsprocessen kan give væsentlige energibesparelser.

Nedenstående cases, vejledning, tjekliste og pjece handler om ledelse af den energioptimerede byggeproces og energigranskning; om hvordan et bygge- eller renoveringsprojekts processer kan tilrettelægges, for at energioptimering lykkes og betaler sig. Den er målrettet bygherrer og bygherrens rådgivere.

  • Cases: Tre cases, hvor det med energigranskning er lykkes at opnå store energibesparelser.

Case: Nordre Munkegård – Etagebolig pdf

Case: RUC – Nyt laboratorium pdf

Case: Ingeniørhuset – Kontorbygning pdf 

  • Vejledningen: En overordnet beskrivelse af relevante indsatsområder for byggeriets forskellige faser, med en rammebeskrivelse for de aktiviteter og bidrag, som projektets energikoordinator leverer af værdi for processen.

Guide: Ledelse af den energioptimerede byggeproces pdf

  • Tjeklisten: En liste over almindelige problemstillinger vedr. aktiviteter i byggeriets gængse faser, som rådgivere og udførende skal adressere, og hvor der typisk skal lægges en særlig indsats for at energioptimere. Tjeklisten er udformet som et excel-ark, så det kan udfyldes og bruges som et værktøj i konkrete projekter.

Tjekliste excel

  • Hent hurtigt læst pjece om ledelse af den energioptimerede byggeproces.

Pjece: Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt pdf

Værktøjerne kan anvendes til energioptimering af såvel nybyggeri som ved tilbygning og renovering af boliger, boligbebyggelser, kontorbyggerier og institutioner, som bibeholder deres funktion efter renovering.

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger, www.byggeriogenergi.dk