Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har besluttet at trække to energiløsninger tilbage: ’Efterisolering af gulv over krybekælder ’og ’Efterisolering af terrændæk – oppefra’. Det sker på grund af risiko for kondens, i visse tilfælde ved ændrede temperaturforhold som følge af efterisolering.

To energiløsninger til gulv i enfamiliehuse er trukket tilbage
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har valgt at tilbagetrække følgende to energiløsninger: ”Efterisolering af gulv over krybekælder” samt ”Efterisolering af terrændæk oppe fra”. Det sker grund af risiko for kondens i visse tilfælde ved de ændrede temperaturforhold efter efterisolering.

Begge løsninger tog tydeligt forbehold for, at efterisolering af de berørte konstruktioner alene måtte udføres, hvis konstruktionerne er uden tegn på fugt af nogen art før igangsætning af arbejdet. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er tilstrækkeligt til helt at eliminere risikoen for skimmelsvamp, og det er grunden til, at energiløsningerne trækkes tilbage.

Forklaringen
Forklaringen er, at selvom gulvkonstruktioner vurderes til at være helt tørre i før-situationen, har det nu vist sig, at det ikke er 100 procent sikkert, at konstruktionerne på sigt forbliver tørre efter endt efterisolering på grund af de ændrede temperaturforhold i gulvkonstruktionen. Herved kan der i visse tilfælde være risiko for, at der skabes kondens i konstruktionen og dermed gives vækstbetingelser for skimmelsvamp/råd.

Energiløsningen ”Efterisolering af gulv over krybekælder”
Energiløsningen ”Efterisolering af gulv over krybekælder” udgår i sin nuværende form og ændres fremadrettet til udelukkende at anbefale en løsning, hvor krybekælderen sløjfes, og der etableres et nyt terrændæk. Herved elimineres risikoen væsentligt for, at der efterfølgende kan opstå problemer med skimmelsvamp.

Energiløsningen ”Efterisolering af terrændæk oppefra”
Energiløsningen ”Efterisolering af terrændæk oppefra” udgår ligeledes i sin nuværende form og ændres fremadrettet til udelukkende at anbefale en løsning, hvor der etableres et nyt terrændæk. Herved elimineres risikoen væsentligt for, at der kan opstå problemer med skimmelsvamp.

For begge ovennævnte konstruktioner gælder, at VEB udelukkende anbefaler og henviser til en tredje Energiløsning, nemlig Energiløsning om Efterisolering af terrændæk – nedefra.

Hvad hvis der er efterisoleret?
Videncentret anbefaler desuden at være opmærksom på, at såfremt en krybekælder er blevet isoleret, eller der har været foretaget efterisolering af terrændæk oppefra, bør man være opmærksom på om der lugter af mug i huset eller i krybekælderen.

I krybekælderen kan man tjekke, om der er kondens på vægge, træværk eller på isoleringen. Ligeledes kan man se efter synlige tegn på skimmelsvamp.

Hvis det er muligt, bør man måle fugtindholdet i træbjælkerne. Den må aldrig være over 18 %.

Hvis tjekket viser tegn på skimmel tilrådes det at kontakte en fagspecialist for nærmere undersøgelser og få rådgivning om løsninger til at udbedre forholdene.

Kilde: Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger