Det faktiske energiforbrug steg med 0,7 % i første kvartal af 2015 i forhold til samme periode året før. Når der korrigeres for det brændselsforbrug, der er knyttet til udenrigshandlen med el, steg energiforbruget med 3,0 %.

Det faktiske energiforbrug steg i de første tre måneder af 2015 med 0,7 % sammenlignet med samme periode i 2014. Udviklingen i energiforbruget er påvirket af, at vejret har været koldere i 1. kvartal 2015 end i samme kvartal året før. I årets første kvartal har der således været 5 % flere graddage sammenlignet med samme periode året før. Yderligere er udviklingen i energiforbruget påvirket af en lavere vindkraftproduktion i årets tre første måneder som følge af dårligere vindforhold. Det har medvirket til en større el-produktion på de centrale kraftvarmeværker og dermed et større energiforbrug.

Stigningen i forbruget i første kvartal af 2015 dækker over, at forbruget af olie steg 4,1 % sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af naturgas, kul og vedvarende energi i første kvartal 2015 reduceret med henholdsvis 1,5 %, 6,5 % og 3,3 %. Det store fald i forbruget af kul skyldes et fald i nettoeksporten af el.

Danmark havde i de første tre måneder af 2015 en mindre nettoeksport af elektricitet end i samme periode året før. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandlen med elektricitet er energiforbruget i første kvartal af 2015 steget med 3,0 %.

Produktionen af primær energi var 7,3 % lavere i de første tre måneder af 2015 end i samme periode i 2014. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 4,7 og 13, 5%.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. kvartal i 2014 og 2015

[TJ]

tab1

Figur 1: Det faktiske energiforbrug i Danmark [PJ], kvartalfig 1

Figur 2: Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyningfig2

Kilde: Energistyrelsen