Beregningsteknisk vil det i fremtiden være mest energieffektivt at anvende direkte el i form af varmepumper frem for fjernvarme til opvarmning af bygninger. Det kan blive konsekvensen, hvis et udkast til nyt EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) med nye regler for beregning af energifaktorer træder i kraft.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny rapport fra SBi, der fremskriver energifaktorerne for hhv. el og fjernvarme frem mod år 2050 på baggrund af eksisterende og nye EU-regler.

For begge scenarier viser beregningerne, at el-faktoren vil falde frem mod år 2050 på grund af planlagt udbygning med vindmøller i el-systemet, mens fjernvarmefaktoren omvendt vil stige i forhold til de nuværende niveauer.

De nye regler vil derfor både udfordre balancen mellem fjernvarme og varmepumpeopvarmning samt energieffektivisering i bygningerne i forhold til forbrug af vedvarende energi.

Læs rapport om beregning af energifaktorer her.

Fakta
Energifaktoren beskriver omsætningsforholdet fra primærenergi til endeligt energiforbrug i bygningen.
Energifaktorer anvendes i bygningsreglementet ved beregning af bygningers energibehov til sammenvejning af energiformerne. Se beregningsvejledning her.

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut