Forud for efterårets klimaforhandlinger stiller vi i Danske Byggecentre skarpt på byggeriets klimabelastning.

For at gøre emnet mere spiseligt har vi udgivet en podcast, der fokuserer på byggematerialers klimaaftryk og dokumentationen heraf.

I seriens tredje afsnit besøger vi Torpedohallen i København, sammen med arkitekt Jan Kauschen fra tegnestuen Vandkunsten. I Torpedohallen finder vi 67 ejerboliger, og her er der tænkt over, at materialevalg og genbrug spiller en vigtig rolle.

Hallen er et eksempel på, hvordan man giver gamle bygninger nyt liv, og samtidig forlænger levetiden for eksisterende betonbyggerier. Hør tredje afsnit og resten af serien på vores hjemmeside eller via linket her.

Byggematerialernes klimaaftryk er vigtigt, fordi Danmark har forpligtet sig på Paris-aftalens mål om at være klimaneutralt i 2050. Byggesektoren spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal komme i mål. Ifølge FNs miljøorganisation UNEP står byggeriet nemlig for 39 % af det globale udslip af drivhusgasser. 28 % stammer fra driften af alle bygninger, og 11 % kommer fra byggematerialerne.

Dog er energiforbruget i nybyggerier i dag så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor, for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund.

Her spiller byggematerialer en stadig stigende rolle i takt med, at vi i branchen bliver bedre og bedre til at bygge energieffektivt. Det er bredt anerkendt blandt fagfolk, byggeriets parter og politikere, at byggematerialer i fremtiden vil spille en større rolle, når vi i fremtiden planlægger og bygger bæredygtigt.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk