Vi ved alle, at branchen skal tænke mere i bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi, hvis byggebranchen skal mindske sin CO2-udledning. Mange aktører står da også på spring for at gøre en forskel, men til trods for gode hensigter, oplever mange stadig udfordringer i deres daglige arbejde med at bygge mere bæredygtigt. Der mangler simpelthen dokumentation på byggematerialernes indhold og klimabelastning.

Dokumentation kan sætte CO2 grænse på byggeriet
I praksis betyder det, at byggeriet ikke altid kan vælge byggematerialer på et oplyst grundlag, da det kan være umuligt at kende indholdet i de enkelte byggematerialer. Vi skal derfor give branchen muligheden for at bygge i forhold til byggematerialernes sammensætning, så man kan danne sig et overblik over et byggeris samlede omkostninger og CO2-udledning.

Med øget dokumentation og sporbarhed i byggematerialer, kan vi sætte grænser for, hvor meget et byggeri må udlede af CO2 og samtidig overlade valget af byggematerialer til den enkelte bygherre. Beregningerne skal baseres på en livcyklusvurdering (LCA) og totaløkonomi og levetidsomkostninger (LCC) af byggeriet.

Det er i dag ikke muligt at lave sådanne beregninger, da vi ikke har fyldestgørende dokumentation på byggematerialer. Øget dokumentation er altså en nødvendighed, hvis der skal sættes grænser for CO2 i byggeriet.   

Obligatorisk dokumentation på byggematerialer
I dag er det op til den enkelte producent at vurdere, hvorvidt de ønsker at vedlægge den øgede dokumentation. Det er et fordyrende led, og da pris er ’konge’ i byggebranchen, vælger de fleste producenter at fravælge dokumentationen. Derfor bør der indføres dokumentationskrav på sammensætning og klimabelastningen i byggematerialer, så ingen producenter kan slippe billigere ved ikke at vedlægge dokumentation.

Det vil koste for den enkelte producent, men samfundet vil få et mere bæredygtigt byggeri, og et byggeri der kan genanvende større dele af byggeaffaldet, end tilfældet er i dag. I dag er det besværligt at genanvende byggeaffald, og det kan i visse tilfælde ikke betale sig. Læg dertil at mange bygherre ikke har muligheden for at genbruge byggeaffaldet, da de ikke har chance for at vide, hvilke stoffer det indeholder.  

Derudover kan byggematerialer i dag indeholde stoffer, som vi om 20 år finder problematiske. Øget dokumentation giver os ikke kun mulighed for at genanvende en større del af byggeaffaldet, det sikrer også, at vi i fremtiden kan håndtere det forsvarligt – af hensyn til både mennesker og miljøet.

Vi kan ikke forvente at fremme cirkulær økonomi i den danske byggebranche, før vi giver byggeriet den nødvendige dokumentation på indholdet af de byggematerialer, de forventes at genbruge. Uden dokumentation har man ikke en jordisk chance.

Vi arbejder hver dag på at skaffe dokumentation på de byggematerialer vores medlemmer sælger til branchen, og selvom vi er nået langt, så er der i visse dele af byggebranchen, en betydelig træghed i forhold til dokumentationskrav og gennemsigtighed med byggematerialer.

Derfor henstiller vi til, at der indføres et dokumentationskrav på indhold og klimabelastning i byggematerialer. Først der, har byggebranchen en reel mulighed for at bygge bæredygtigt og genanvende benyttede byggematerialer.

Bliv klogere på problemstillingen – hør podcast
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), NCC og Danske Byggecentre har på baggrund af før nævnte problemstilling produceret tre podcast, som skal gøre os klogere på problemet – men også på løsningen.

Hos Danske Byggecentre tager vi klimadagsordenen alvorligt og håber, at podcastserien kan hjælpe med at sprede budskabet om byggematerialers klimaaftryk. Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og her er særligt byggematerialernes klimaaftryk en vigtig brik i arbejdet. Derfor har vi lanceret en podcastserie, så folk i byggebranchen kan få en hurtig og forståelig indsigt i problemstillingen,” siger Adm. direktør Palle Thomsen.

Kort fortalt handler de tre podcasts om:

Podcast 1 Byggematerialernes klimaaftryk
Interview med seniorforsker Harpa Birgisdottir fra Aalborg Universitet. Harpa er en af landets førende forskere på området.

Podcast 2 – Den hollandske model
Et bredt flertal i det hollandske parlament indførte allerede i 2018 et system, som skal begrænse byggematerialernes klimaaftryk. Vi tog til Holland for at blive klogere.

Podcast 3 – Et konkret eksempel
Vi besøger Torpedohallen i København. Sammen med arkitekt, Jan Kauschen, fra tegnestuen Vandkunsten. I Torpedohallen er der nemlig tænkt over byggematerialernes klimaaftryk.

Hør podcasten om byggematerialers klimaaftryk her.