Pressemeddelelse

Håndværkere skal have bedre adgang til viden om bæredygtigt byggeri. Et nyt branchesamarbejde skal derfor klæde byggecentre og håndværkere på, så der nemmere træffes valg om bæredygtige byggematerialer, når der bygges.

Bæredygtighed i byggeriet er en agenda, som ivrigt diskuteres og fremhæves som et vigtigt parameter i den grønne omstilling. Men undersøgelser viser også, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

Nyt samarbejde skal sikre større viden om bæredygtighed
Et nyt samarbejde mellem Brancheforeningen Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og rådgivningsvirksomheden Smith Innovation skal derfor opkvalificere viden om bæredygtigt byggeri på 400 byggecentre, trælaster og byggemarkeder samt hos Dansk Byggeris udførende medlemmer.

Bæredygtigt byggeri er øverst på dagsordenen i byggebranchen, men det kan være svært at gennemskue, hvad det vil sige at bygge bæredygtigt. Derfor er det vigtigt, at vi i byggecentrene bliver endnu bedre til at yde kyndig vejledning og hjælpe håndværkerne til at få bæredygtighed ned i øjenhøjde. Dette projekt vil højne vidensniveauet både i de danske byggecentre og ude hos de udførende. Det vil i sidste ende gøre det nemmere at træffe det rigtige valg på et oplyst grundlag, udtaler Palle Thomsen, adm. direktør, Danske Byggecentre.

Konkret skal der udvikles informationsmateriale og kursustilbud til de kunderådgivere, der dagligt vejleder både professionelle og private om valg af byggematerialer og byggeløsninger. Det primære sigte er at vejlede særligt de små og mellemstore håndværkervirksomheder i at vælge og bygge bæredygtigt, så de kan give en bedre og mere kvalificeret rådgivning om bæredygtige valg til deres kunder.

Et andet vigtigt element i projektet er udvikling af informations-/kursusmateriale til Dansk Byggeris udførende medlemmer. Således arbejder parterne på at højne vidensniveauet på såvel udbud og efterspørgselssiden. Ambitionen er at flere med tiden vælger og efterspørger bæredygtighed, når de skal renovere eller bygge nyt.

Den grønne omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning kræver en byggebranche, hvor alle led af værdikæden løfter deres ansvar. Derfor er øget viden hos byggecentrene vigtig. Blandt andet at det formidles, at det er det samlede byggeri, der skal præstere bedre, for at vi får et grønnere byggeri. Det kan ikke alene måles på de enkelte byggematerialer, udtaler Chefkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri.

Et nemmere valg på et oplyst grundlag
I første omgang er målet med den nye indsats at tilbyde et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som opleves blandt byggebranchens udførende. Blandt andet ved at opliste fordele og ulemper ved forskellige byggevaregrupper ved at sammenholde parametre som fx pris, levetid og drift, men også energiforbrug, miljøaftryk og æstetik.

Hensigten er dermed ikke at sige, at det ene valg er bedre end det andet, når vi taler bæredygtighed eller ikke-bæredygtighed eller forskellige bæredygtige produkter. Men derimod at hæve et generelt vidensniveau hos både kunderådgivere og kunder så det bliver nemmere at træffe det rette valg på et mere helhedsorienteret grundlag, så bæredygtighed ikke vælges fra baseret på fordomme eller manglende viden.

Derfor skal formidlingsmaterialet også udarbejdes i tæt samarbejde mellem de tre projektparter og med inddragelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både byggecentre og udførende, der skal være med til at kvalificere det konkrete informations- og kursusmateriale, så det bliver i øjenhøjde og handlingsanvisende for dem, der i praksis skal bruge det.

Projektet har arbejdstitlen ”Dit bæredygtige valg” og gennemføres i et samarbejde mellem Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og Smith Innovation. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk
Chefkonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 02 67, ssg@danskbyggeri.dk