Virksomhedsforum for enklere regler udpeger områder, hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger til regeringen. Michael Ring, administrerende direktør i Stelton A/S, er formand for Virksomhedsforum for enklere regler:

– Det er afgørende for mig, at arbejdet munder ud i konkrete resultater i form af administrative lettelser, som gør hverdagen enklere for danske virksomheder.

Oplever du unødvendigt og irriterende bøvl, som tager al for meget tid? Tid som du kunne bruge på at skabe mere vækst i din virksomhed. Fortæl Virksomhedsforum for enklere regler om bøvlet, så vil de arbejde for, at regeringen fjerner det, læs mere her. På nuværende tidspunkt er der indkommet 488 forslag. Heraf er 169 gennemføres, 172 gennemføres delvist, 69 er stadig under behandling og 78 er afvist. De seneste forslag der er indkommet kan ses her.

Om Virksomhedsforum
Virksomhedsforum for enklere regler er nedsat i 2012, for at sikre en fornyelse af lovgivningen på erhvervsområdet i tæt dialog med erhvervslivet.
Virksomhedsforum udpeger områder, hvor virksomheder oplever de største byrder og kommer med forslag til forenklinger. Forenklinger kan fx være regler der bliver ændret, nye processer eller kortere sagsbehandlingstider. Det afgørende for Virksomhedsforum er, at indsatsen bliver rettet mod de områder, hvor virksomhederne efterspørger det.
Medlemmerne i Virksomhedsforum for enklere regler kommer fra både erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder, eller er eksperter med viden om forenkling. Formand er Michael Ring, som til daglig er adm. direktør for Stelton A/S.

Forslag fra Virksomhedsforum, er omfattet af et “følg eller forklar”-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke gennemfører initiativer.

Kilde: enklereregler.dk