AB-udvalget har besluttet, at offentliggørelsen af det nye AB-system bliver den 21. juni 2018.

Udvalget til revision af AB-systemet (det såkaldte AB-udvalg), blev nedsat i februar 2015 med repræsentanter fra byggeriets parter, har til opgave at revidere det såkaldte AB-system, som i dag består af ABR 89, AB 92 og ABT 93.

AB-udvalget har undervejs i arbejdet besluttet – udover revisionen af AB, ABR og ABT – også at udarbejde fire appendikser og forenklede udgaver af AB og ABR.

Offentliggørelsen var oprindelig påtænkt til den 7. maj 2018. AB-udvalget har imidlertid brug for lidt mere tid til at afslutte arbejdet og har derfor besluttet at udskyde offentliggørelsen til den 21. juni 2018.

AB 18 og ABR 18 var i høring frem til 12. marts 2018 og blev godt modtaget. Den 21. februar 2018 blev der afholdt en høringskonference med over 300 deltagere. Udvalget har modtaget 42 høringssvar, der inden længe bliver offentliggjort på Høringsportalen.

Læs mere om AB-systemet her.

Læs mere om høringskonferencen her.

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen