AB-udvalget offentliggør i dag (21/6-18) det nye AB-system (AB 18, ABR 18, ABT 18 m.m.) i en betænkning, som udvalgets formand har afleveret til transport-, bygnings- og boligministeren. Udvalget anbefaler det nye AB-system anvendt fra 1. januar 2019.

Bygge- og anlægsbranchen benytter sig af frivillige standardvilkår (almindelige betingelser) ved indgåelse af aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder og om rådgivning. Vilkårene kaldes samlet for AB-systemet og består i dag af AB 92, ABR 89 og ABT 93.

I 2015 nedsatte den daværende klima-, energi og bygningsminister AB-udvalget. Udvalget består af repræsentanter for byggeriets parter, som fik til opgave at revidere AB-systemet. Udvalget påbegyndte sit arbejde 6. maj 2015.

AB-udvalget har nu udarbejdet et nyt AB-system, som udvalget er enigt om og anbefaler anvendt fra 1. januar 2019. Det nye system omfatter:

  • AB 18, der erstatter AB 92
  • ABR 18, der erstatter ABR 89
  • ABT 18, der erstatter ABT 93
  • Appendikser (APP) om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter
  • AB Forenklet
  • ABR Forenklet

Dokumenterne offentliggøres i en betænkning, som udvalgets formand i dag har afleveret til transport- bygnings- og boligministeren.

Betænkningen kan hentes som pdf fra i dag (21/6-18) kl. 12 på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Det vil være muligt at købe en trykt udgave af betænkningen via Rosendahls boghandel fra primo juli 2018.

Læs mere om AB-systemet og betænkningen her.

 

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen