Gamle belysningsanlæg er svære at vedligeholde og dyre i drift. Ved at udskifte gamle og slidte belysningsanlæg i kontorbygninger kan man altså ikke alene opnå store energibesparelser og bedre belysning, men også lavere udgifter til vedligeholdelse. Du kan læse mere om fordele og få anvisninger til, hvordan du udfører udskiftningen korrekt.

Gå til energiløsningen her.

 

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger