Den samlede økonomiske afmatning i de europæiske økonomier sluttede i 2014. Kun Italiens BNP faldt på det tidspunkt, mens der i 2012 og 2013 var henholdsvis 9 og 6 lande i EUROCONSTRUCT-netværket, der stod over for en nedgang.

Det seneste økonomiske opsving understøttes af lave oliepriser og en betydelig svagere Euro i kombination med stadig lave renter. I perioden 2015-2017 forventes der en samlede økonomiske vækst i alle EUROCONSTRUCT lande, hvilket stemmer overens med EUROCONSTRUCT’s tidligere prognoser.
Den seneste EUROCONSTRUCT prognose (juni 2015) viser en yderligere samlet økonomisk stigning på 1,8 % i 2015 (+0,3 procentpoint i forhold til prognoserne for seks måneder siden). I 2016 og 2017 forventes væksten at stige med henholdsvis ca. 2,0 % og 1,7 %.

Generelt viste det sig at nedgangen i den økonomiske vækst indenfor det europæiske byggeri og relaterede sektorer varede længere end i andre dele af økonomien. Ikke desto mindre vil opsvinget i byggeriet ske nu, efter syv års krise og stagnation.

chart1Aktiviteten i byggeriet og den økonomiske vækst i Europa (EC-19). I 2013-priser.

Aktiviteten i byggeriet vil beløbe sig til ca. 1,4 mia. euro i 2015 ifølge prognoserne fra den 79. EUROCONSTRUCT-konference. Væksten i den samlede produktion forventes at nå 1,9 % og ventes at stabilisere sig på omkring 2,5 % i de følgende to år. Væksten i byggeriet vil være højere end den samlede økonomiske vækst i 2017 – selvom byggeaktiviteten stadig vil være langt under niveauet fra før-krisen (-14 % i forhold til 2007), og væksten vil kun være lille i sammenligning med det seneste tab.

Den samlede vækst i nybyggeri forventes at være ca. 10 % i 2015-2017 i reelle tal (+0,9 procentpoint højere end i forhold til de tidligere prognoser). Renovering, vil på den anden side, ikke vokse lige så meget, og har en prognose på 4,2 % (-0,2 procentpoint lavere end forventet).
I perioden 2015-2017 forventes en fremgang i de tre hovedbyggerisegmenter. Størst vækst på omkring 3,1 % forventes i anlægsarbejder, herunder tocifrede vækstrater i central-østeuropæiske lande, hvor nye infrastrukturprojekter på transport- og energiproduktionsområdet vil stimulere markedet, mest af alt i Polen. Vækstraten for de to resterende hovedsegmenter vil være betydeligt lavere og svare til ca. 2 % om året i boligbyggeriet, og omkring 2,2 % i erhvervsbyggeriet.

Østeuropæiske lande står, ligeledes i boligbyggeriet, overfor en langt bedre periode med en forventet vækst på 4,3 %, hvilket er næsten det dobbelte af de vesteuropæiske lande. Et lignende billede kan ses i erhvervsbyggeriet, hvor det i central-østeuropæiske lande forventes at vokse med 3,6 % om året frem til 2017 (vesteuropæiske lande: + 2,1 %).

Kilde: EUROCONSTRUCT