Pressemeddelelse

Når finanslovsforhandlingerne for alvor går i gang, bør det være en prioritet for alle ansvarlige partier, at bevare Videncenter for energibesparelser i bygninger. Videncentret har vist sig som et kæmpe aktiv for hele byggeriet og boligejerne i forhold til at rådgive om bedre energispareløsninger i boliger.

Hos Brancheforeningen Danske Byggecentre støtter man helhjertet en videreførelse af Videncenter for energibesparelser i bygninger, fordi videncentret siden det blev oprettet har været en uvurderlig partner i arbejdet med at fremme energibesparende løsninger og rådgive og undervise om energirenovering.

– Vi og vores medlemmer har haft kæmpe gavn af videncentret, når det drejer sig om at blive bedre til at spare på energien i vores boliger. Igennem videncentret har vi adgang til unik viden om energirenovering i eksempelvis privatboliger. Samtidig har videncentret stået for undervisning af vores medlemmer, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre Palle Thomsen.

Behov for et uvildigt videncenter, som fokuserer på bygninger
Ifølge Brancheforeningen Danske Byggecentre er en af videncentrets store styrker, at det er et uvildigt center, hvor aktuel viden og uvildig rådgivning er tilgængelig for alle. Samtidig er videncentrets fokus på bygninger af stor betydning. Dels fordi bygninger står for næsten halvdelen af Danmarks samlede energiforbrug, dels fordi rådgivning om energibesparelser i bygninger adskiller sig væsentligt fra eksempelvis rådgivning om vedvarende energi, som der ellers er mest fokus på.

– Det vil medføre et gigantisk spild af ressourcer, hvis videncentrets brugere skulle opbygge de kompetencer, der i dag er tilgængelig via videncentret. Og omtrent alle byggeriets aktører har i et eller andet omfang brug for den viden, fordi energirenovering fylder så meget, og kommer til at fylde endnu mere i fremtiden. Og jeg tror ikke, at nogen virksomheder eller organisationer har ressourcerne til at nå samme kvalitetsniveau. Og hvis det var tilfældet, vil den viden være utrolig dyr og svært tilgængelig for alle uden for organisationen, siger Palle Thomsen.

 Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk