Hvordan skaber vi det gode indeliv i vores eksisterende og fremtidige bygninger? Dette er hovedspørgsmålet for SUSTAINABLE BUILD Innovation Challenge 2018. Størstedelen af vores hverdag foregår indenfor – hvad enten vi arbejder eller leger, er vi indendørs 90% af tiden. Alle de timer vi tilbringer i vores hjem, på skoler eller kontorer kræver et særligt fokus på, hvordan vi bygger, skaber og renoverer de bygninger, vi lever i.

I mange år har vi fokuseret på at optimere energieffektiviteten i bygninger, øge brugen af bæredygtige materialer og integrere principper for cirkulær økonomi. Men i vores søgen efter effektive løsninger har vi mistet fokus på de mennesker, som skal leve og opholde sig i bygningerne. Dertil kommer strukturelle udfordringer, en lang værdikæde i byggeriet, begrænsende lovgivning og mangel på finansielle incitamenter, der har skabt barrierer for helhedsorienterede løsninger.

Derfor skal vi nu rette fokus mod brugernes behov og adfærd – og derigennem skabe bæredygtige liv i både eksisterende og fremtidige bygninger. ’Det Gode Indeliv’ er kendetegnet ved, at vi lærer bedre i skolen, koncentrerer os bedre på arbejdet, og at vi er bedre tilpasset derhjemme – eller generelt der, hvor vi oplever, at bygninger og rum er tilpasset os og ikke omvendt.

Innovation Challenge 2018
Hvordan skaber vi ’Det Gode Indeliv’, når vi bygger, drifter og renoverer eksisterende bygninger? Målet med Innovation Challenge 2018 er at spotte projekter og innovationer, hvor:

  • Helbred, livskvalitet og bæredygtighed er i centrum
  • Vi designer og implementerer løsninger, der virker på tværs af lys, lyd, luft, materialer og mere.
  • Vi lærer af den måde, vi bruger, arbejder og lever i bygninger
  • Vi sikrer bedre samarbejde på tværs af alle faser fra design til drift, så vi kan imødekomme forventningerne til ’Det Gode Indeliv’

Hvem kan ansøge?
I år leder SUSTAINABLE BUILD efter projekter og innovationer, som kan levere løsninger til innovationsudfordringen ovenfor. Der søger globalt og løsningerne kan enten være enkeltstående projekter eller en innovativ måde at integrere eksisterende løsninger. Desuden søges der løsninger til både eksisterende bygninger samt fremtidigt byggeri samt til alle faser derimellem, fra koncept over design og opførsel til drift og renovering.

For at løsningen skal leve op til innovationsudfordringens mål, er det vigtigt, at enkelte fokuspunkter rykker til en helhedsorienteret tilgang, samt at måling på individuelle effekter bliver erstattet af en forståelse af den samlede brugeroplevelse.

  • Din innovation kan være en ny type platform, system, proces, metode, forretningsmodel, produkt, materiale, komponent – eller noget helt andet.
  • Denne Innovation Challenge er åben for alle brancher – Vi modtager meget gerne ansøgninger fra både byggebranchen og andre.
  • Der er interesse i projekter og innovationer fra et tidligt stadie frem mod kommercialisering med potentiale til betydeligt at påvirke ’Det Gode Indeliv’.
  • Dette er en global ”call to action” – og vi opfordrer innovatører fra hele verden til at ansøge.

Det er vigtigt, at løsningen både tilgodeser ’Det Gode Indeliv’, og at innovationen har en miljømæssig værdi.  Løsningen skal derfor både demonstrere nye veje til ’Det Gode Indeliv’, samt tage energi, cirkularitet og materialer med i betragtning.

Vil du være med til at skabe den næste generation af bæredygtige bygninger og bidrage til ’Det Gode Indeliv’? Så ansøg om en plads i SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge 2018 senest den 1. februar 2019 på www.sustainablebuild.dk.

Læs mere om Innovation Challenge 2018 her.

 

Kilde: Sustainable Build