Miljøstyrelsen har offentliggjort resultatet af en stikprøvekontrol, om byggemarkeder overholder informationspligten i REACH-forordningen. Hvis et produkt indeholder mere end 0,1 procent af et stof fra EU’s kandidatliste skal leverandøren informere forbrugeren om stoffets navn indenfor 45 dage, hvis forbrugeren anmoder om dette. Informationspligten gælder både for varer, der er produceret i EU og for varer, der er importeret fra et land uden for EU.

Miljøstyrelsen informerer, at de kun modtog et korrekt svar indenfor de 45 dages svarfrist, ud af 10 tilfælde, hvor et byggemarked var forpligtet til at informere i henhold til informationspligten. Læs offentliggørelsen fra Miljøstyrelsen her.

Danske Byggecentre hjalp med tilblivelsen af vejledning og webværktøj
Det er ikke første gang at Miljøstyrelsen foretager stikprøvekontroller af de danske byggemarkeder. Også i 2017 viste en kontrol, at der ikke var helt styr på informationspligten under REACH-forordningen. Dengang var der kun et korrekt svar ud af 13 produkter, hvor byggemarkederne var forpligtet til at informere.

Dengang indgik Danske Byggecentre, sammen med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen et partnerskab med det formål at udbrede kendskabet i byggecentre og blandt deres leverandører til pligten om at videregive informationen om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til REACH artikel 33. 

Partnerskabet har udviklet en vejledning om informationspligter under REACH, der giver et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan man som forhandler kan undersøge, om ens varer indeholder kandidatlistestoffer. I samme ombæring blev der også åbnet op for et webværktøj på Miljøstyrelsen hjemmeside, som et supplement til vejledningen. Webværktøjet giver bl.a. eksempler på kandidatlistestoffer i udvalgte materialer og adgang til databaser over kandidatlistestoffer. Hos Danske Byggecentre vil vi gerne opfordre til, at man kigger vejledningen igennem, hvis man er i tvivl omkring sin informationspligt under REACH.

Leverandører kan indlægge oplysninger om kandidatlistestoffer i ByggeBasen
Hos Danske Byggecentre har vi tillige med vejledningen og webværktøjet åbnet op i ByggeBasen, så den kan indeholde leverandørerklæringer, hvor leverandører til de danske byggecentre kan erklære, om der er SVHC stoffer i deres artikler, og hvilke stoffer det i så fald er.