Af Palle Thomsen
Administrerende direktør, Danske Byggecentre

I Danske Byggecentre har vi længe været fortaler for fokus på byggematerialers klimabelastning – altså den mængde af energi det kræver at producere et givent produkt – den såkaldte indlejrede energi.

Derfor blev vi svært tilfredse, da vi læste klimarådets rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”, her foreslår rådet nemlig et øget fokus på klimabelastningen i byggematerialer.

Klimarådet skriver således at: ”Vi er formentlig allerede i dag nået til det punkt, hvor nye bygningers udledninger fra materialeforbrug og byggeri overstiger udledninger fra energiforbruget i bygningernes levetid. Det fordrer et øget fokus på klimabelastningen fra byggematerialer”.

Vi kan ikke bygge alt i træ
Klimarådets forslag er ikke til tage fejl af og understreger det, vi har sagt længe – nemlig at energieffektiviseringer af bygninger ikke gør det alene. Hvis vi i byggeriet skal imødekomme den ambitiøse klimaplan der er lagt, skal der fokus på byggematerialers klimabelastning. Ellers kommer vi ikke i mål.

Her kan man fristes til at tro, at løsningen udelukkende er at bygge i træ, da man derved kan binde træets kulstof i bygningen og samtidig reducere mængden af svært klimabelastende byggematerialer såsom stål og beton.

Og selvom træ uomtvisteligt spiller en hovedrolle i byggeriets arbejde for at bygge mere bæredygtigt, så er det ikke gjort med det – af den simple årsag at vi ikke kan bygge alt i træ.

Det vigtige er, at vi får gennemsigtighed omkring byggematerialers sammensætning og indhold, da vi først dér kan kende til materialets klimabelastning og først dér kan vælge byggematerialer ud fra et oplyst grundlag.

Vi er i gang, men mangler politiske handling
Danske Byggecentre har taget de første skridt på vejen mod et mere gennemsigtigt og bæredygtigt byggeri, hvor fokus på byggemateriales sammensætning og klimabelastning spiller en afgørende rolle.

Vi lancerede i sin tid Bygdok.dk for at samle og dele alt væsentligt dokumentation om produkter til byggeriet.

Derfor lyder opfordringen til regeringen og partierne på Christiansborg: indfør et dokumentationskrav på indhold og klimabelastning i byggematerialer, så byggeriet kan følge klimarådets forslag og fokusere på byggematerialers klimabelastning.

For nok har regeringen og det meste af folketinget fremlagt en ambitiøs målsætning for den grønne omstilling, men uden konkret politisk handling halter udviklingen.

Debatindlægget er bragt i Altinget By og Bolig d. 30/4/2020