Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har pr. 3. marts åbnet for dette års ansøgninger om tilskud fra den såkaldte tilgængelighedspulje. Tilskud fra tilgængelighedspuljen skal bidrage til forbedring af tilgængeligheden i offentligt tilgængeligt byggeri for personer med funktionsnedsættelse.

Tilgængelighedspuljen har af satspuljen fået bevilget 8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til at støtte projekter, der forbedrer tilgængeligheden i eksisterende, offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion for personer med funktionsnedsættelse. Der gives tilskud til 25 % af de tilgængelighedsforbedrende projektomkostninger.

Tilskud fra tilgængelighedspuljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner. Tilskud fra puljen gives til konkrete tilgængelighedsforanstaltninger, som følger af et eller flere af de ni tilgængelighedskrav i bygningsreglementet. Det gælder eksempelvis etablering af niveaufri adgang, handicaptoiletter, elevatorer, handicapparkeringspladser, teleslynger, publikumspladser og skiltning.

Fristen for at søge om midler fra tilgængelighedspuljen er den 2. juli 2017.

Læs mere om tilgængelighedspuljen 2017 her.

Kilde: Trafikstyrelsen