Hvad er den frivillige bæredygtighedsklasse, og hvad betyder den for de udførende håndværkere, montører og installatører?

Se film her.

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger