Hvis byggebranchen skal revolutioneres, kræver det, at der gøres en aktiv indsats for, at underskoven af små og mellemstore virksomheder tilmelder sig den frivillige bæredygtighedsklasse, skriver adm. direktør i Danske Byggecentre Palle Thomsen.

Først og fremmest vil jeg gerne kvittere boligminister Kaare Dybvad (S) for at præsentere den frivillige bæredygtighedsklasse. Vi skal i byggebranchen om nogen levere på regeringens klimaplan, og den frivillige bæredygtighedsklasse bygger på de ideer, branchen selv har arbejdet sig frem til.

Vejen dertil er lang, og den frivillige bæredygtighedsklasse er kun et skridt i den rigtige retning, omend man kan diskutere ambitionsniveauet, og om krav til bæredygtighed og hastigheden på implementeringen af kravene er ambitiøse nok.

Vi er hos Danske Byggecentre særligt glade for, at produktionen af byggematerialer og dokumentationen heraf nu spiller en mere central rolle. Det er her, vi virkelig kan hente klimabesparelser, og vi ved, at de danske leverandører kan imødekomme ambitiøse klimakrav og levere dokumenteret klimavenlige byggematerialer.

Det er blandt andet derfor, vi udviklede databasen BygDok, som er udviklet for at samle al dokumentation ét sted, så byggeriets parter nemt, hurtigt og billigt kan finde det.

Bæredygtighedsklassens største udfordring
Den frivillige bæredygtighedsklasse har dog én væsentlig udfordring. Nemlig at få bredt viden om bæredygtighed og bæredygtige materialer ud til de mange små og mellemstore udførende virksomheder, så de ikke bliver efterladt på perronen, imens toget buldrer derudaf.

Hvis byggebranchen for alvor skal reducere sit klimaaftryk, kræver det, at de små og mellemstore udførende virksomheder begynder at tænke bæredygtigt og tænker i at reducere deres klimaaftryk. Hvis ikke vi får dem med på den frivillige bæredygtighedsklasse, risikerer vi at hægte dem af den bæredygtige udvikling.

Vi skal i den forbindelse gøre en aktiv indsats for at få små og mellemstore udførende virksomheder til at tilmelde byggeprojekter til testfasen i den frivillige bæredygtighedsklasse. Det vil fungere som et håndgribeligt pejlemærke og være langt mere brugbart i virksomhedernes hverdag og udvikling, end de store byggerier med tilsvarende store budgetter vil være.

Der har før været tiltag omhandlende bæredygtigt byggeri rettet specifikt mod gruppen af små og mellemstore udførende virksomheder. Vi har i et branchesamarbejde kaldet ’Vælg Bæredygtigt’ arbejdet på at udbrede den bæredygtige tankegang blandt virksomhederne.

Omstilling kræver dialog
Det er nødvendigt, idet de små og mellemstore byggefirmaer, den såkaldte underskov i byggeriet, udgør størstedelen af den danske byggebranche, og en reel ’revolution’ af byggebranchen skal som alt andet komme nedefra og op.

Kun derved vil der ske et reelt holdningsskifte i den danske byggebranche, og først da kan producenterne af byggematerialer se formålet med at levere yderligere dokumentation på byggematerialer, som er essentielt baggrundsmateriale for, at den frivillige bæredygtighedsklasse kan dokumentere sine resultater.

Vi har i Danske Byggecentre mærket, hvordan efterspørgslen fra de små og mellemstore udførende virksomheder kan rykke en organisation. Havde det ikke været for den gentagne og vedvarende efterspørgsel fra føromtalte er det ikke sikkert, at vi var kommet til, hvor vi er i dag.

Hvis vi for alvor skal starte den grønne omstilling i byggebranchen, er det på tide, at vi kommer i dialog med størstedelen af byggebranchen, nemlig de små og mellemstore udførende, og får bæredygtighed i øjenhøjde.

Først dér, vil vi se den bæredygtige udvikling i byggebranchen.

Debatindlægget blev bragt i Politiken Byrum d. 24-06-2020