Den almene boligsektor fortsætter med at realisere effektiviseringsgevinster. Sektoren har i 2018 foretaget besparelser på 1,3 mia. kr. og er dermed godt på vej mod målet om 1,5 mia. kr. besparelse i 2020.

Resultatet for 2018 regnskaberne viser, at den almene boligsektor sammenlignet med 2014 har reduceret driftsudgifterne med 800 mio. kr. I perioden har en ændret beboersammensætning lagt et opadgående pres på sektorens udgifter svarende til 500 mio. kr. Det samlede effektiviseringsresultat for 2018 er derfor 1,3 mia. kr. Budgettal indikerer en ambition om at fortsætte effektiviseringsindsatsen i 2019.

Dele af sektoren er ikke kommet i gang
Samlet set indikerer tal og kvalitative analyser, at den almene boligsektor er blevet mærkbart mere effektiv, og at der er sket en kulturændring i store dele af sektoren. Effektiviseringsarbejdet har ofte resulteret i lavere husleje, bedre service og arbejdsforhold. Analyser viser dog også, at der er dele af sektoren, hvor effektiviseringsarbejdet ikke er påbegyndt. Fremover er der derfor brug for et større fokus på boligorganisationer og afdelinger, som endnu ikke er kommet i gang med effektiviseringsarbejdet.

Boligminister Kaare Dybvad Bek har følgende kommentar til resultatet:
“Jeg er rigtig glad for, at de almene boligorganisationer har sparet så meget på deres driftsudgifter, som det er tilfældet. Det giver i sidste ende billigere huslejer for beboerne”.

“Vores tal viser, at der er meget stor forskel på hvor dygtige boligorganisationerne har været til at effektivisere deres drift, og jeg forventer, at de dygtigste fremover vil være en inspiration for dem, der endnu ikke er nået så langt.”

Aftale om effektivisering af driften i den almene boligsektor
Sektorens effektiviseringsmål er en aftale mellem BL – Danmarks Almene Boliger, Kommunernes Landsforening og regeringen. Besparelserne måles ud fra en model, som beskriver, hvad sektorens udgifter ville have været, hvis udgiftsudviklingen havde svaret til den udgiftsudvikling, man så i perioden 2002 til 2014. Modellen tager højde for inflation, ændret beboersammensætning i sektoren og ændret antal kvm almene boliger.

Læs mere om udregningsmetoder, herunder sammenhæng mellem budgetter og regnskaber her.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen