Forskere, branchefolk og brandmænd var fredag d. 15. april samlet til konferencen COFISH16 hos SBi på Aalborg Universitet i København.

Konferencens satte fokus på, hvordan den måde bygninger og inventar brandsikres, påvirker indeklimaet og brandfolkenes sundhed, særligt risiko for kræft. Herunder også betydningen af den stigende anvendelse af plastbaserede materialer i bygninger og inventar.

– I disse år introduceres mange nye byggematerialer af energitekniske hensyn. Det giver behov for ny viden i byggebranchen for at opnå samme brandsikkerhed for brugere og brandfolk som i byggerier med traditionelle materialer, fortæller seniorforsker Lars Schiøtt Sørensen om en af konferencens konklusioner.

Læs mere her.