Brancheforeningens Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 er netop blevet offentliggjort. Analysen viser, at omsætningsudviklingen i byggecentrene er stabil i forhold til samme kvartal sidste år. Boliginvesteringerne stadig er negative på trods af, at økonomien generelt er i fremgang. Beskæftigelsen i de traditionelle håndværksfag er også stadig begrænset. Brancheforeningen Danske Byggecentre opfordrer derfor den kommende blå regering til hurtigst muligt at effektuere genindførelsen af Boligjobordningen, og derudover igangsætte vækstinitiativer, der har et stærkt regionalt sigte.

Omsætningen i landets byggecentrene er stabil i forhold til omsætningen i samme periode sidste år, omkring 11,5 mia. kr. i 1. kvartal. I betragtning af at den ekstra omsætning Boligjobordningen må formodes at have skabt i 1. kvartal 2014, må det anses som fornuftigt. Det er dog bekymrende, at boliginvesteringerne og antallet af nye boligbyggerier er faldende i kvartalet. Dette afspejler sig også i byggeriets forventninger til fremtiden.

– Vi er rigtig glade for, at omsætningen for første gang i lang tid ser ud til at være nogenlunde stabil. Det er dog bekymrende, at danskernes boliginvesteringer fortsat falder, hvilket vi jo tydeligt kan se i antallet af nye boligbyggerier. Med andre ord er det for tidligt at sige, at den positive udvikling er selvbærende, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Fortsat udfordringer for de traditionelle håndværksfag
Overordnet var der en stigning i byggeriet på ca. 7.000 personer i forhold til sidste kvartal, så byggebeskæftigelsen i alt er på 155.000 personer. Men kigger vi nærmere på tallene, kan vi dog se, at det fortsat er anlægsbeskæftigelsen, der trækker udviklingen. Væksten af beskæftigede inden for de traditionelle håndværksfag steg blot med 2.000 i perioden.

– Overordnet er det glædeligt, at beskæftigelsen i bygge- og anlæg stiger. Men vi bliver nødt til at fastholde over for de politikere, der netop er blevet valgt, at væksten sker på baggrund af de mange offentlige anlægsinvesteringer, der er sat i søen i de sidste år. Væksten i de traditionelle håndværksfag, som typisk eksisterer i små- og mellemstore virksomheder i de mindre byer, er stadig meget begrænset, siger adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Generel positiv udvikling i BNP og privatforbruget
BNP voksede med 0,4% i forhold til sidste kvartal og forventes nu at vokse samlet med 1,9% i 2015, hvilket reelt er en fordobling af væksten i 2014. Samtidig voksede privatforbruget med 0,7%, og forventningen er stadig, at det samlede privatforbrug også vil vokse med ca. 2% i 2015. Disse positive takter understøttes af, at forbrugertilliden generelt er positiv og stigende i årets første måneder. Danskerne er med andre ord optimistiske med fremtidsudsigterne.

Hele analysen kan downloades her.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk