Danske Byggecentres økonomiske kvartalsoversigt 3. kvartal 2020 er nu udkommet med en aktuel, kort og koncentreret oversigt over tilstanden i dansk økonomi, i byggeriet og i byggecentrenes omsætning. Læs den her.

Kig på byggematerialernes klimabelastning
Regeringen har langt om længe offentliggjort deres udspil om bæredygtigt byggeri. Udspillet har gode indsatsområder, men mangler beregninger på tiltagene og en tidshorisont. I Danske Byggecentre henstiller vi til, at regeringen prioriterer byggematerialernes klimabelastning.

I dag er energiforbruget i nybyggerier så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund”, udtaler Adm. direktør Palle Thomsen.

Løsningen er livscyklusanalyser (LCA) samt totaløkonomi og levetidsomkostninger (LCC) på alt nybyggeri og større renoveringer. Det vil sikre en balanceret helhed i forhold til bygningernes belastning af miljøet (LCA) og den samlede økonomi (LCC).

I dag bruger næsten alle generiske data på byggematerialer, når man som byggeherre vil udregne LCA og LCC på sit byggeprojekt. Grunden til dette er, at der mangler dokumentation på og deklarering af langt de fleste byggematerialer. Det er op til den enkelte producent af byggematerialer, hvorvidt de ønsker at levere dokumentation på byggematerialernes sammensætning og klimabelastning.

Eftersom der ikke er nogen fordel ved at bruge egne data frem for generiske data, ser mange producenter ikke noget behov for at udfærdige dokumentationen. Man bør derfor motivere producenterne til at vedlægge dokumentation på deres byggematerialer. Hvis byggebranchen skal nå klimamålet, er det nødvendigt, at man øger mængden af dokumentation.

Brug for kvalificeret arbejdskraft i Danmark
Vi står med det problem i dansk erhvervsliv, at der i større og større grad mangler kvalificeret arbejdskraft. Alene i byggeriet angiver lidt over hver fjerde virksomhed ifølge Danmarks Statistik, at de ser mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning.

Det er et akut problem, som vi håber, at politikerne vil se på. Det er derfor særligt problematisk, at regeringen med Arne-pensionen trækker kvalificeret arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet. Vi sætter derfor vores lid til, at det lykkes for Radikale Venstre at påvirke regeringen til at øge arbejdsudbuddet. Det kan ikke være rigtigt, at virksomhederne skal opleve, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, der er en hæmsko for fremtidig produktion. Der er brug for, at politikerne tænker grundigt over de beslutninger, de træffer for arbejdsmarkedet.

– Når man lover befolkningen en ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, men samtidig begrænser mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, så gør man det altså ikke nemmere for de danske virksomheder at holde produktionen oppe, og fortsat tjene penge til vores velfærdssamfund, udtaler Palle Thomsen, Adm. direktør Danske Byggecentre.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk