Pressemeddelelse

Danske byggecentre har valgt at gå foran og hjælpe med udviklingen af værktøjer til at identificere særlig problematiske stoffer i varer

De danske byggecentre kom i pressens søgelys i januar 2017, efter at Forbrugerrådet Tænk Kemi i en undersøgelse konstaterede, at de ikke altid overholdt deres informationspligt i henhold til EU’s kemikalieregulering omkring særligt problematiske stoffer. Så blev arbejdshandskerne taget på, og nu er der udviklet en vejledning og webværktøj, som kan hjælpe alle brancher med at overholde deres informationspligt.

Det blev klart, at der var brug for et generelt kompetenceløft i mange brancher, efter at Forbrugerrådet Tænk Kemi viste, at det ikke var alle medarbejdere, der var klar over reglerne i EU’s kemikalieregulering.

Derfor indgik Brancheforeningen Danske Byggecentre et Partnerskab med Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen med det formål at udbrede kendskabet hos byggecentrene og blandt deres leverandører til pligten om at videregive information om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til REACH artikel 33.

I løbet af 2017 har Danske Byggecentre sammen med Partnerskabet arbejdet aktivt på at udvikle brugbare værktøjer, der gør det nemmere at overholde REACH artikel 33. Det har været vigtigt, at værktøjerne både kan bruges af byggecentrene, og at de med fordel også kan videreføres til andre brancher, som står med de samme udfordringer som byggecentrene. Byggecentrerne har spillet en aktiv rolle i tilblivelsen af disse værktøjer. Deres gode input, krav og ønsker samt deres konstruktive feedback har givet partnerskabet utroligt gode arbejdsvilkår til at udvikle de bedst mulige værktøjer.

”Det er selvfølgelig aldrig sjovt at få at vide, at ens branche har udfordringer med at overholde gældende regler, men så er det til gengæld utroligt positivt, at alle har været klar til at tage arbejdshandskerne på og gøre noget aktivt for at overholde reglerne i fremtiden,” udtaler Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre.

Regler giver udfordringer
Ifølge REACH artikel 33 i EU’s kemikalieregulering skal virksomheder være i stand til at informere deres kunder, hvis en vare indeholder mere end 0,1 vægt % af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste. Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som er særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Informationspligten gælder både for varer, der er produceret i EU, og for varer, der er importeret fra et land uden for EU. Det er værd at bemærke, at kandidatlistestofferne stadig er lovlige i mange varer, men det er stoffer, der er i myndighedernes søgelys.

For mange virksomheder giver reglerne en række udfordringer. Det kan være svært at gennemskue, hvilke varer reglerne gælder for, hvordan man indsamler oplysninger fra sine leverandører, og ikke mindst hvordan man bærer sig ad med at kontrollere oplysningerne.

Vejledning og webværktøj skaber klarhed
Partnerskabet har nu udgivet en ny vejledning, der giver et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan man som forhandler kan finde ud af, om ens varer indeholder kandidatlistestoffer.

Derudover er der udviklet en ny hjemmeside, der giver eksempler på kandidatlistestoffer i artikler og adgang til databaser med eksempler på kandidatlistestoffer i udvalgte materialer.

”Det er utrolig vigtigt, at vi nu har færdiggjort både vejledningen og webværktøj. Det kan være en jungle for forhandlerne at navigere rundt i reglerne, men disse værktøjer vil hjælpe, ikke bare byggecentrene, men alle brancher med at overholde EU’s kemikalieregulering i fremtiden,” udtaler Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre.

Der kan læses mere på miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan vejledningen hentes, samt skabeloner man som forhandler kan bruge for at ensarte krav til ens leverandører angående kandidatlistestoffer.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk