PRESSEMEDDELELSE

2018 har været et givtigt år for Danske Byggecentre. Vi afholdt bl.a. vore store BYGGERI-messe i Fredericia, hvor der var over 26.000 besøgende, med en tilfredshedsprocent på 93 %. Dette er vi utrolig stolte af, men nu går året på hæld, og vi ser frem mod 2019.

Dokumentation om bæredygtighed bliver vigtigere og vigtigere
Bæredygtighed er et varmt emne i byggebranchen, og har været det de seneste år. Det er bestemt noget vi mærker til ude hos de danske byggecentre, hvor vi oplever en større og større efterspørgsel efter miljøcertificeringer og dokumentation for byggevarers bæredygtighed. De fleste byggevareproducenterne, har godt styr på deres dokumentation, men til tider kan det være meget tidskrævende at finde den dokumentation, som vores kunder efterspørger. Derfor arbejder vi hos Danske Byggecentre for at gøre det så nemt som muligt for byggevareproducenterne at synliggøre deres dokumentation for bæredygtighed. Vi er helt sikre på at efterspørgslen fra vores kunder, kun bliver større efter bæredygtige løsninger i 2019.

Vi skal selvfølgelig også højne viden om bæredygtighed ude hos vores egne kunderådgivere, som dagligt vejleder både professionelle og private, om valg af byggematerialer og byggeløsninger. I takt med at efterspørgslen efter bæredygtige materialer stiger, skal vores eget vidensniveau selvfølgelig følge med. Hos Danske Byggecentre har vi indledt et nyt branchesamarbejde, med Dansk Byggeri, Grundejernes Investeringsfond og rådgivningsvirksomheden Smith Innovation. Samarbejdet vil udvikle informationsmateriale og kursustilbud til kunderådgiverne i byggecentrene, og samtidig udvikle informationsmateriale til de udførende håndværkere. På den måde sikrer vi viden om bæredygtighed i hele byggeriets værdikæde.

Positivt med fokus på erhvervsskolerne
Hos Danske Byggecentre har vi aktivt fulgt med i debatten omkring styrkelsen af erhvervsskolerne. Vores medlemmer skal hvert år bruge et betydelig antal faglærte elever ude i byggecentrene, og de tager deres tørn for at uddanne de unge til fremtiden. De skal både bruge salgs- og handelselever samt logistikelever. Vi ser derfor utrolig positivt på, at der er bred politisk enighed for at styrke erhvervsskolerne.

“Kvaliteten i undervisningen ude på erhvervsskolerne har været truet, det er derfor utrolig positivt der nu er bred politisk enighed om at styrke erhvervsskolerne og fjerne omprioriteringsbidraget. Ikke mindst den tættere relation mellem folkeskolen og erhvervsskolen, hvor folkeskoleelever har mulighed for at tage valgfag ude på erhvervsskolerne, tror jeg på vil skabe en øget interesse for en erhvervsfaglig uddannelse”, siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

Det er især vigtigt med fokus på erhvervsskolerne i denne tid med mangel på faglært arbejdskraft i Danmark. Det uddannelsessnobberi der har kørt i mange år, hvor kun gymnasievejen duede, har ikke hjulpet samfundsøkonomien. Hos Danske Byggecentre har vi også mærket manglen på arbejdskraft, hvor vi igennem flere år har haft svingende tilslutning fra unge til at uddanne sig i et byggecenter. Derfor har vi brugt ikke ubetydelige ressourcer på at tiltrække de unge til lige præcis vores branche. Det er noget vi fortsætter med i 2019, og det nylige politiske fokus på erhvervsskolerne vil forhåbentligt hjælpe.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk