Brancheforeningen Danske Byggecentre forventer, at der fortsat ligger et stort potentiale inden for energirenovering, og at det i de kommende år vil få stadig større fokus i forretningerne og dermed også på deres indtjening. I første omgang handler det om at skære den grønne BoligJobordning rigtigt og samtidig styrke vidensniveauet blandt forretningernes specialister.

Landets byggecentre har siden 2008 ligesom erhvervslivet generelt kunnet mærke krisen. Det skyldes, at både byggeriet og privatforbruget har stået i stampe. Foruden en generel nedgang i byggeaktiviteten har krisen også introduceret en række aktører, der historisk ikke har spillet en væsentlig rolle i branchen. Det er særligt lavprisbutikkerne, der ligesom i andre brancher, har skåret rådgivning og kundeservice fra for at kunne sænke prisen på standardvarer. Det har naturligvis været stærkt medvirkende til, at flere af branchens aktører har differentieret sig væk fra at være byggemarkeder, som konkurrerer på de billigste priser på standardvarer.

I stedet fokuserer man i forretningerne mere målrettet på bedre uddannede medarbejdere og endnu bedre kunderådgivning. For at imødegå truslerne herfra, er der sket en markant grad af konsolidering og differentiering i branchen i jagten på indtjening. Således er en større del af branchen begyndt at fokusere på det professionelle segment og de såkaldte prosumers – private, der efterspørger professionelle produkter og rådgivning til mere komplicerede gør-det-selv-projekter.

Branchens indsats med at optimere forretningen har til gengæld bragt dem i en situation, hvor de står rigtig godt til at tage imod opsvinget, som så småt tegner sig i horisonten. Og et af de områder, hvor vi ser en mulighed for at komme opsvinget i møde, er inden for energirenovering.

Energirenovering er et lovende forretningsområde
Selvom der igennem en årrække har været fokus på at gøre Danmark fri af fossile brændstoffer, har der været forbløffende lidt fokus på at reducere Danmarks energiforbrug – og i særdeleshed på boligernes forbrug – som er den største kilde til energiforbrug.

Det lader dog til at vende, og måske hjulpet på vej af krisen har både virksomheder og boligejerne fået øjnene op for, at der ligger væsentlige besparelser ved at reducere boligens energiforbrug. Måske bedst illustreret af hvordan danskerne har brugt den hidtidige BoligJobordning. Overordnet er knap en tredjedel af fradraget gået til energirenovering.

Netop derfor ser vi spændende perspektiver med videreførelsen af BoligJobordningen i en grønnere udgave. Selvom fradragsbeløbene lader meget tilbage at ønske – i betragtning af hvor dyrt det er for en husejer at energirenovere – synes det grønne fokus at sende nogle meget positive signaler om det økonomiske potentiale ved at reducere energiforbruget igennem optimering.

Rådgivning bliver endnu mere et konkurrenceparameter
Udover energirenovering bliver også byggecentrenes faglighed en fremtidig driver for omsætning. Eller omvendt de forretninger og kæder, der ikke formår at tilbyde kunderne – professionelle såvel som private – kompetent rådgivning, kommer til at få det ganske svært. Det skyldes, at konkurrencen er intens – og ikke blot internt mellem byggecentre, men også udefra i form af lavpris-forretninger samt leverandører, der kan levere billigere direkte til håndværkere og entreprenører.

Af blandt andet den årsag spiller branchen tæt sammen med eksempelvis Energistyrelsen og Videncenter for Energibesparelser i Bygninger om udviklingen af et BedreBolig-partnerskab, der sikrer, at de ansatte i landets byggecentre kan rådgive bedst muligt om energirenovering generelt og om mulighederne for tilskud til private boligejere. Samtidig er forhåbningen at etablere byggecentrene som kundernes naturlige kontaktpunkt, når man ønsker rådgivning om byggeprojekter. Eventuelt inden man kontakter sin håndværker.

Derudover arbejder branchen også tæt med uddannelsesinstitutionerne om at forbedre rekrutteringen af egnede kandidater til erhvervsuddannelserne. I den forbindelse bliver det spændende at se, hvordan udmøntningen af den nye erhvervsskolereform kommer til at fungere i årene frem. Det er dog sikkert, at behovet for kvikke hoveder i branchen er afgørende for, at byggecentrene fortsat kan levere den nødvendige ekspertise til landets håndværkere og boligejere.