Det er efterhånden en tradition, at Danske Byggecentre er at finde under Folkemødet på Bornholm, og i år er ingen undtagelse.

Folkemødet er et unikt sted at netværke, fordi det samler både erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere i 4 dage med faglige debatter og samvær under mere uformelle rammer end normalt. Danske Byggecentre vil på Folkemødet aktivt deltage i relevante debatter, for derigennem at skabe synlighed omkring vores synspunkter, vores arbejde generelt og udbrede vores mærkesager. Vi vil samtidig have fokus på at styrke relationen til vores samarbejdspartnere og skabe nye relationer.

Vi ser frem til Folkemødet 2019 og vi håber at se mange kendte ansigter på Bornholm.

Fokus på bæredygtighed
Under Folkemødet 2019 vil Danske Byggecentre i særdeleshed være med til at sætte bæredygtighed i byggeriet på dagsordenen. Det er noget, der ligger os meget på sinde, at byggebranchen er med til at tage ansvaret på sig. Byggeriet står i dag for mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug, og det er altafgørende for klimaet, at vi får et mere bæredygtigt byggeri. Derfor er vi i år medarrangør på to arrangementer, der begge har fokus på, at vi skal bygge mere bæredygtigt i Danmark.

Bæredygtighed – hvad gør du selv?
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi holder frokost og netværksmøde i samarbejde med Dansk Byggeri under folkemødet. Det gør vi selvfølgelig også i år. Mødet foregår fredag den 14. juni mellem klokken 11.00 og 12.00 på Maison du Nord, Storegade 4 i Allinge, og har overskriften Bæredygtighed – hvad gør du selv? Ved sidste års netværksmøde blev der også debatteret bæredygtighed, og cirkulær økonomi. Debatten i 2018 blev afsluttet ved, at arkitekt Signe Kongebro kom med en opfordring: ”Lad os mødes igen til næste år og fortælle, hvad vi selv har gjort i vores virksomheder”. Den opfordring har vi taget til os, og vi glæder os til at fortælle om de bæredygtige tiltag, vi har foretaget.

Vælg bæredygtigt
I samarbejde med Dansk Byggeri og Grundejernes Investeringsfond inviterer vi også til møde om at vælge bæredygtigt, når der bygges. Dette møde foregår fredag den 14. juni, på Maison du Nord fra klokken 15.30 til 16.30.

På mødet skal vi tale bæredygtighed i byggeriet, og om hvordan vi får det buzzword til at betyde noget i hele værdikæden.

Ofte bliver bæredygtighed ligestillet med fravalg og forbud, men bæredygtighed handler også om god byggeskik. Det handler om, at vi skal tænke os om. Vi skal overveje både byggesituationen og brugssituationen over hele bygningens levetid. Og på den måde træffe bevidste valg. Det behøver hverken at være besværligt eller dyrt at vælge mere bæredygtige materialer. Vi lægger op til debat med branchens aktører, om hvordan vi får enkle principper for valg af bæredygtige byggematerialer bredt ud i branchen.