I forlængelse af Miljøstyrelsens informationskampagne om EU’s Tømmerforordning, også kaldet EUTR, og deres brevudsendelser, inviterer Danske Byggecentre, i samarbejde med Dansk Træforening, til informationsmøde om reglerne i EUTR.

EUTR forbyder markedsføring af ulovlig fældet træ på det europæiske marked. Derfor har reglerne stor betydning for de danske byggecentre, både som importører og som forhandlere af træ og træprodukter.

Danske Byggecentre har været med til at udvikle informationshjemmesiden til EUTR: www.eutr.dk. Selvom hjemmesiden er et godt sted at finde information omkring reglerne i EUTR, og hvad man som forhandler har af forpligtigelser, så er det vores opfattelse, at der stadig er mange spørgsmål i branchen.

Informationsmødet finder sted hos Danske Byggecentre og Dansk Træforening:

Torsdag 23. august 2018, kl. 12.00
Egebækvej 98, 2850 Nærum

Tilmelding sker til Sidsel Nielsen, snn@bdb.dk, eller Martin Møllemand, mkm@bdb.dk.
Send en email med navn, stilling, firma og email. Tilmeldingsfristen er mandag den 20. august kl. 16.30.

 

Program

Kl. 12.00 – 12.30: Registrering
Danske Byggecentre og Dansk Træforening byder på en sandwich

Kl. 12.30 – 12.35: Velkomst
v/ Danske Byggecentre og Dansk Træforening

Kl. 12.35 – 13.30: Oplæg fra Miljøstyrelsen omkring EUTR
v/ Landskab og skov, Miljøstyrelsen

Kl. 13.30 – 13.55: Spørgsmål til Miljøstyrelsen
v/ Landskab og skov, Miljøstyrelsen

Mulighed for spørgsmål til EUTR

Kl. 13.55 – 14.10: Kort pause

Kl. 14.10 – 15.00: Oplæg fra Dansk Træforening omkring tropisk træ
v/ Dansk Træforening

Kl. 15.00 – 15.30: Oplæg vedrørende CSR politik i forbindelse med træprodukter

Kl. 15.30: Afrunding
Afrunding og mulighed for kollegialt samvær

 

Yderligere information om oplægsholdere følger.