Som vi tidligere har skrevet om, har Energistyrelsen lanceret den såkaldte BedreBolig-ordning. Hos Brancheforeningen Danske Byggecentre støtter vi op om ordningen, fordi vi mener, at det er en god ordning, der forhåbentligt vil bidrage med at øge danskernes interesse for energirenovering, og dels fordi vi håber, at ordningen kan bidrage til øget aktivitet i byggecentrene og hos håndværkerne.

Af den årsag samarbejder vi også med Energistyrelsen om udbredelsen af kendskabet til ordningen. Ud af det samarbejde er der indtil videre kommet en ny hjemmeside, der henvender sig direkte til byggecentrene og de ansatte.

www.dbbedrebolig.dk kan man blandt andet læse mere om:

  • BedreBolig-ordningen: Hvad mulighederne er med BedreBolig-ordningen, hvordan man bruger ordningen og hvilke fordele kunderne har ved at bruge ordningen
  • Byggecentrenes rolle: Her kan man læse om de ydelser BedreBolig-rådgiveren kan tilbyde. Formålet er at sikre, at byggecentrene har kendskab til BedreBolig-rådgiverens kompetencer og bliver inspireret til at være opmærksomme på, hvem af deres professionelle kunder (håndværkerne), der tilbyder BedreBolig-ydelser.
  • BedreBoligrådgiver-uddannelsen: Her kan man læse mere detaljeret om uddannelsen til BedreBolig-rådgiver. Tanken er at kunne inspirere ansatte i byggecentrene til at tage uddannelsen eller kunne hjælpe interesserede håndværkere i gang med at tage den og på den måde hjælpe til med at få flere rådgivere i gang.

Sammen med Energistyrelsen har vi desuden fået udviklet en række markedsføringsmaterialer, der er særligt henvendt til byggecentre, der kan bruges i butikkerne. Materialet kan bestilles gratis på hjemmesiden.

Vi har samtidig lagt en række nyttige links til mere information om ordningen og energirenovering generelt på hjemmesiden.

Energiselskabernes spareindsats
Ud over information og inspiration til at udnytte BedreBolig-ordningen lancerer vi om kort tid en ny tilføjelse til www.dbbedrebolig.dk, som handler om energiselskabernes spareindsats. Ordningen er en tilskudsordning til husejere, der ønsker at lave energirenovering.

Vi forventer at have denne side klar i løbet af april, så vi kan lancere den i starten af maj.

I ALLE TILFÆLDE VIL VI VÆRE RIGTIG GLADE, HVIS I KIGGER FORBI
WWW.DBBEDREBOLIG.DK